Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3528/2021

Vastausaika on päättynyt: 19.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. 
Tausta
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta on valmisteltu työryhmässä ja alajaostossa, jotka asetettiin ajalle 10.6.2021-31.5.2022. Molemmille kokoonpanoille on asettamispäätöksessä annettu omat tehtävät ja molemmilla on ollut niissä itsenäinen toimivalta. Työryhmä ja alajaosto ovat valmistelleet omat erilliset mietintönsä hallituksen esitysten muotoon.

Työryhmän puheenjohtajana toimi oikeusministeriöstä osastopäällikkö Johanna Suurpää ja työryhmässä on ollut edustajat yhdenvertaisuusvaltuutetulta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta, oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöstä on ollut vammaisasioiden asiantuntijajäsen.

Alajaosto on perustettu työelämäkysymysten käsittelyä varten ja sen puheenjohtajana toimi työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Tarja Kröger. Alajaostossa on ollut edustettuna SAK, STTK, Akava, EK, SY, Kunnallinen työmarkkinalaitos, yhdenvertaisuusvaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, työ-ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö. Lisäksi pysyvinä asiantuntijoina ovat olleet valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Lausuntopyynnön liitteinä ovat hallituksen esitysten muotoon valmistellut työryhmän ja alajaoston mietinnöt sekä tiivistelmä mietinnöistä.
Liitteet:

Työryhmän ja alajaoston liite.pdf - Tiivistelmä työryhmän ja alajaoston mietinnöistä.

YVL_HE_luonnos_OM.pdf - Oikeusministeriön työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi

OM_pykälät_sv_käännös.docx -

OM_huvudsakliga innehåll_sv.pdf -

Eriävä mielipide_työryhmä_Kortteinen-Hiltunen.pdf - Eriävä mielipide oikeusministeriön työryhmän esitykseen

YVL_HE-luonnos_TEM.pdf - Työ-ja elinkeinoministeriön alajaoston luonnos hallituksen esitykseksi - eriävät ja täydentävät mielipiteet esityksen lopussa.

TEM_pykälät_sv_käännös.pdf -

TEM_huvudsakliga innehåll_sv.pdf -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 19.5.2022 mennessä.

Oikeusministeriön hallituksen esitys on käännettävänä ruotsin kielelle ja se julkaistaan heti kun on mahdollista.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat erityisasiantuntija Katri Leikas (p. 0295 150 048) ja erityisasiantuntija Jasmiina Jokinen (p. 0295 150 078).

Huom! Jakeluun lisätty seuraavat tahot:
Käräjäoikeudet
Hovioikeudet
Hallinto-oikeudet
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin
Ympäristöministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Vanhusasiavaltuutettu
Suomen opiskelijakuntien liitto- SAMOK ry
Jakelu:
Adoptioperheet ry    
Akava ry    
Allianssi ry    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Antirasistinen Foorumi    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Etno / Uudenmaan Ely-keskus, Minna Mattila    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Familia ry    
FDUV De utvecklingsstördas väl    
Fem-R ry    
FIBS ry    
Finanssiala ry    
Finlands svenska lärarförbund    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund    
Finlandssvenska teckenspråkiga    
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf    
Folkhälsan    
Folktinget    
Förbundet Finlandssvenska synskadade FSS    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Helsinki Pride yhteisö    
HIV-säätiö    
Hyvinvointialan liitto    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
Isio ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Etno / Pohjois-Savon Ely-keskus, Lisbeth Mattsson    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Karjalaiset nuoret Suomessa ry    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto/Selkokeskus    
Kirkkohallitus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kulttuuria kaikille    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuntaliitto    
Kuurojen liitto ry    
Kynnys ry    
Kårkulla samkommun    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin Etno / Lapin Ely-keskus, Jaana Tapalinen    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luckan    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen Etno / Varsinais-Suomen Ely-keskus, Vilppu Palmberg    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Monimuotoiset perheet- verkosto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Nuoret Muslimit NUMU ry    
NYTKIS ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pelastakaa Lapset ry    
Pirkanmaan Ja Keski-Suomen Etno / Pirkanmaan Ely-keskus, Marja Huttunen    
Pohjanmaan Etno / Pohjanmaan Ely-keskus, Emine Ehrström    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Etno / Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Erja Leppänen    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Regnbågsallians Svenskfinland rf    
Resalat islamilainen yhdyskunta    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Romaniasiain neuvottelukunta/Janette Grönfors, sosiaali- ja terveysministeriö    
Romaninuorten neuvosto    
Rusetti ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sivista ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen ekumeeninen neuvosto    
Suomen Islam seurakunta    
Suomen Islamilainen neuvosto SINE    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Romanifoorumi ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö    
Suomen somalialaisten liitto SSL ry    
Suomen Syöpäyhdistys ry/Syöpäsäätiö    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö SVK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät SY    
Talentia ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Trasek ry    
Tuglas-seura    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskontojen uhrien tuki UUT ry    
USKOT–foorumi ry    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto ry    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry    
Venäjänkielisten keskusliitto FARO    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu