Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM006:00/2019, STM/137/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne koskien virkamiestyönä tehtyä muistiota, Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. 
Tausta
Lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvät muutostarpeet ovat olleet usein esillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut muistion ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista”, jossa tarjotaan kaikille apteekki- ja lääkeasioista kiinnostuneille yhtäläinen kuva tilanteesta.
 
Muistio ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistö muutostarpeista” on valmisteltu virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja siinä on keskitytty järkevän eli rationaalisen lääkehoidon ja sote-uudistuksen edellyttämiin muutoskokonaisuuksiin. Muistiossa tarkastelleen lääkehoidon ohjausta ja koordinaatiota ja luodaan kokonaiskuvaa lääkeasioiden kehittämisehdotuksille. Lisäksi muistiossa esitellään tiekartta siitä, miten tulevat hallitukset voisivat uudistaa lääkeasioita.
Tavoitteet
Lääkeasioiden kokonaisuus on laaja ja virkavalmistelussa tehty muistio sisältää linjausehdotuksia jatkovalmistelun ja tarkempien selvitysten pohjaksi. Jatkovalmisteluun otetaan sidosryhmät mukaan ja tarjotaan mahdollisuus kommentoida kirjallisesti muistiota ja linjausehdotuksia lausuntopalvelun kautta 31.3.2019 mennessä. 
*Suomenkieliseen muistioon liittyen kommentteja pyydettiin 1.2.-31.3.2019 välisenä aikana ja ruotsinkieliseen muistioon pyydämme kommentteja 1.4.-2.6.2019 välisenä aikana.
Liitteet:
Aikataulu
Kommentteja liittyen näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista pyydetään antamaan sosiaali- ja terveysministeriölle 31.3.2019 mennessä. 
*Suomenkieliseen muistioon liittyen kommentteja pyydettiin 1.2.-31.3.2019 välisenä aikana ja ruotsinkieliseen muistioon pyydämme kommentteja 1.4.-2.6.2019 välisenä aikana
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
proviisori, erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen,
etunimi.sukunimi@stm.fi

 
Jakelu:
Heidi Tahvanainen    
Kari Haavisto    
Krista Kukkanen