Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16344/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä. Erityisesti tarkoituksena on ollut selvittää, olisiko maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja mahdollista lyhentää jo ennen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa sekä arvioida, mitä vaikutuksia säilytysaikojen lyhentämisellä olisi luotonantajien mahdollisuuksiin arvioida kuluttajan ja muiden velallisten luottokelpoisuus ja sitä kautta siihen, myönnetäänkö luotto ja mihin hintaan. Arviomuistiota valmisteltaessa on konsultoitu työ- ja elinkeinoministeriötä, valtiovarainministeriötä, Finanssivalvontaa, Finanssiala ry:tä ja Suomen Asiakastieto Oy:tä.

Arviomuistion valmistelun aikana eduskunta antoi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 53/2020 vp) käsittelyn yhteydessä lausuman (EV 69/2020 vp), jossa eduskunta edellytti, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä 1 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. Lainsäädäntöesitykset on tuotava eduskuntaan viimeistään vuoden 2021 kevätistuntokauden aikana.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 21.8.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta sekä edellä viitatussa eduskunnan lausumassa edellytetyn sääntelyn vaikutuksista.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

erityisasiantuntija Johanna Hossa, puh. 0295 150 195, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi (paikalla 3.8.2020)
lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu (paikalla 10.7. – 17.7. ja 3.8 alkaen)


Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
4finance Oy    
Aurajoki Nordic Oy    
Bank Norwegian AS    
Bisnode Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Fellow Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
IPF Digital Finland Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto    
Luottomiehet ry    
OPR-Finance Oy    
professori Vesa Puttonen    
Santander Consumer Finance Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Tact Finance Oyj    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Vuokralaiset ry    
Asiasanat

Luottotiedot

Maksuhäiriömerkinnät