Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma vuosille 2017-2020

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma vuosille 2017-2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: FI.PLM.2017-397

Vastausaika on päättynyt: 3.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Suomen ensimmäinen kansallinen kyberturvallisuusstrategia julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2013 ja siihen liittyvä toimeenpano-ohjelma Turvallisuuskomitean päätöksellä vuonna 2014. Kokouksessaan 14.3.2016 Turvallisuuskomitea päätti, että vuoden 2014 toimeenpano-ohjelma on syytä päivittää.

Turvallisuuskomitean sihteeristö on vetänyt vuoden 2016 keväästä lähtien toimeenpano-ohjelman päivitystyötä. Prosessiin on liittynyt lukuisa määrä julkishallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja akateemisen maailman kuulemistilaisuuksia, haastatteluita ja seminaareja. Työn tuloksena on liitteenä oleva luonnos uudeksi toimeenpano-ohjelmaksi. Päämääränä on, että Turvallisuuskomitea voisi hyväksyä uuden toimeenpano-ohjelman kevään kokouksessaan.
Liitteet:

TPO lausuntoversio 02022017.pdf - Luonnos uudeksi kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmaksi

Aikataulu
Kommentit luonnokseen pyydetään viimeistään pe 3.3.2017
Vastausohjeet vastaanottajille
Toimeenpano-ohjelmaa voi kommentoida yleisesti tai sitten kutakin yksittäistä toimenpidettä.
Valmistelijat
Mahdollisia lisätietoja antaa erikoistutkija pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Bittium    
Capgemini    
CGI    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa    
Elisa    
FiCom    
FISC    
fortum    
F-Secure    
Fujitsu    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
IBM    
Insta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Keskusrikospoliisi    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Marttaliitto    
Microsoft    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oracle    
Palkeet    
Patria    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
PwC    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
TeliaSonera    
Tieto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Vanhustyön keskusliitto    
Verovirasto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kyberturvallisuus

kyberturvallisuuden toimeenpano

kokonaisturvallisuus