Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi pitkän korkotukimallin kehittämisestä

Luonnos hallituksen esitykseksi pitkän korkotukimallin kehittämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21328/2021-YM-51

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee pitkän korkotukimallin kehittämistä. Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein. Lisäksi pitkäaikaisia korkotukilainoja myönnetään erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon. Ministeriö pyytää kommentteja luonnoksesta hallituksen esitykseksi 31.7.2022 mennessä. Hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2022.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ”uudistetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon pitkän korkotuen tukijärjestelmä, jotta siitä tulee nykyistä kannustavampi ja läpinäkyvämpi. Valtion tuen määrää lisätään ja rajoitusaika säilytetään nykyisessä 40 vuodessa. Uudistuksessa otetaan huomioon asumisen palvelullistuminen ja uudet asumisen ratkaisut. Säilytetään ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteet ennallaan.” (s. 53)

Valmistelun apuna on käytetty palautetta ja kommentteja, joita kerättiin aiemmalla lausuntokierroksella vuodenvaihteessa 2021-2022.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/21328/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, liisa.meritahti(at)gov.fi, puh. 029 525 0376 tai asiantuntija Satu Eronen, satu.eronen@gov.fi.
Jakelu:
A-Kruunu    
Asukasliitto ry    
Espoon asunnot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Finanssiala ry    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupunki    
Hiedanrannan kehitys Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Nurmijärven Kodit Oy    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
SATO Oyj    
Setlementtiasunnot Oy    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen Vuokratalosäätiö    
TA-Yhtymä Oy    
Tyvene Oy    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VAV asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
YH Kodit Oy    
Y-Säätiö