Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnonsuojelualueiden perustaminen Länsi-Lappiin, uusi lausuntopyyntö

Luonnonsuojelualueiden perustaminen Länsi-Lappiin, uusi lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/963/2018

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunto asetusluonnoksista, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakuntaan, pääasiassa Länsi-Lapin ja eräille Itä-Lapin alueille.
Tausta
Asetusluonnokset koskevat Lapin maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.
 
Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 70 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 000 hehtaaria.
 
Lapin maakunnan länsiosaan perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Rovaniemen ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien alueella. Neljä aluetta sijaitsee Itä-Lapissa Kemijärven kaupungin, Sallan ja Sodankylän kuntien alueilla, yhden alueen osa on Posion kunnassa ja kahden alueen osia on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Iin kunnassa ja Pudasjärven kaupungissa.

Asetusluonnokset ovat olleet aiemmin lausunnolla vuonna 2019. Lausuntoja pyydetään uudelleen, koska asetukset annetaan uuden 1.6.2023 voimaantulevan luonnonsuojelulain nojalla ja edellisestä lausuntokierroksesta on kulunut huomattavan pitkä aika.
 
Linkit

https://www.metsa.fi/lansi-lappiin-perusteilla-suojelualueita/ - Asetusten kartat Metsähallituksen sivuilla

Liitteet:

VNA Länsi-Lappi_2023.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista

Muistio_2023_VNA_Länsi_Lappi.docx - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista

YMA Länsi-Lappi_2023.docx - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista

Muistio_2023_YMA_Länsi_Lappi.docx - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetuksesta Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 14.4.2023 mennessä.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevista asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnossa on tällöin ilmoitettava asianumero VN/963/2018.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola 050 4077323 ja Metsähallituksesta erikoissuunnittelija Esa Härkönen p.040 026 1427 tai etunimi.sukunimi@metsa.fi.
 
Jakelu:
Keminmaan kunta    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Muonion kunta    
Pellon kunta    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pudasjärven kaupunki    
Puolustusministeriö    
Ranuan kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Sallan kunta    
Simon kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Tervolan kunta    
Tornion kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ylitornion kunta