Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: EPOELY/2236/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027”. Asiakirja koostuu kahdesta osasta.
Tausta
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne on tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027.
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2027 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivuille. Täällä voit tutustua kuulemisaineistoon "Vesienhoito" osion alta.

http://www.miljo.fi/paverkavattnen - Länk till samrådssidorna. Här kan du bekanta dig med remissmaterialet under "Vattenvård"

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/KokemaenjokiSaaristomeriSelkameri/Osallistuminen_vesienhoitoon - Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueen osallistumissivut.

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardshavetBottenhavet/Deltagande_i_vattenvarden - Samrådssidor för vattenförvaltningsområdet för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet.

Aikataulu
Lausuntoaika on 2.11.2020 - 14.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tai kannanotto). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg
Erikoistutkija Anssi Teppo

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Anne Hirvonen    
Antti Kytövaara    
Antti Mäkelä    
Anu Peltonen    
Ari Lähteenmäki    
Arja Pihlaja    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy    
Auran kunta    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
BirdLife    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus ry    
Erkki Ala-Paavola    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (E)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (E)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Liikenne)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Liikenne)    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen AVI    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands skogscentral, södra och västra serviceområdet    
Forssan kaupunki    
Forssan seutukunta    
Forssan seutukunta    
Fortum power and heat    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuslaitos    
Geologian tutkimuslaitos    
GTK    
Halsuan kunta    
Hanna-Kaisa Lahtisalmi    
Harjavallan kaupunki    
Harri Willberg    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heidi Heino    
Heidi Leppinen    
Heini Tanskanen    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan seutukunta    
Heinolan seutukunta    
HELCOM    
Heli Mutkala-Kähkönen    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan seutukunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilkka Korhonen    
Ilkka Laukkanen    
Ilmajoen kunta    
Ilmajoen kunta    
Ilmajoen kunta    
Intresseföreningen för en levande skärgård    
Iris Havola    
Ismo Kolari    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen AVI    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Janakkalan kunta    
Janne Pulkka    
Jari Virtanen    
Jarkko Nyrhinen    
Johannes Järvinen    
Jokioisten kunta    
Joonas Hallinen    
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka    
Joutsan seutukunta,  Luhanka    
Juupajoen kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, biotalousinstituutti    
JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta , JKL    
Jyväskylän seutukunta, Hankasalmi    
Jyväskylän yliopisto/Bio- ja ympäristötieteen laitos    
Jämijärven kunta    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Kuhmoinen    
Järviseudun kalatalousalue    
Kaarinan kaupunki    
Kaisa Pieniluoma    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kangasalan kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kati Skippari    
Katja Kulo    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaustisen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keuruun kalatalousalue    
Keuruun kalatalousalue    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kirkkohallitus    
Kivijärven kalatalousalue (Reino Hakkarainen)    
Kokemäen kaupunki    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan vesi    
Kokkolan vesi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Koskienergia Oy    
KOSKIENERGIA  Oy    
Kristiinankaupungin Isojoen kalastusalue    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kvarkens fiskeriområde    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyrönjoen kalatalousalue    
Kärkölän kunta    
Lahden seutukunta    
Lahden seutukunta    
Lahden seutukunta    
Lahden seutukunta ja Salpausselän kalatalousalue    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin AVI    
Lappajärven kunta    
Lappajärven kunta    
Lappajärven kunta    
Lapuan kaupunki    
Lapuanjoen kalatalousalue    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikennevirasto, Järvi-Suomen väyläyksikkö    
Loimaan kaupunki    
Loimaan seutukunta    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen AVI    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
LUKE    
Luke, riista- ja kalatalous/ Luke maa- ja metsätalous    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonto-Liitto ry    
Längelmäveden kalastusalue    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marika Arrajoki-Alanen    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
METSÄ GROUP    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus, Metsätalous Oy    
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsänomistajat / MTK Metsälinja    
Metsänomistajat / MTK Metsälinja    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Mikael Rytkönen    
Minna Huttunen    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Häme ry    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Pohjois-Suomi / MTK Pohjois-Suomi, metsälinja    
MTK Satakunta    
MTK Satakunta    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK-Häme ry    
Multian kunta    
Mynämäen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan osakaskunnat ry    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och miljö    
Natur och Miljö    
Nina Nenonen    
Nokian kaupunki    
Norra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Nousiaisten kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pentti Keskitalo    
Perhon kunta    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pirkkalan kalastusalue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY    
Pohjanmaan ELY    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
Pohjois-Suomi AVI    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin seutukunta    
Porin seutukunta    
Porin yliopistokeskus    
Pro Agria, Keski-Suomi    
ProAgria Etelä-Pohjanmaa    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
PROAGRIA Keski-Suomi    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
Punkalaitumen kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat / Försvarsmakten, 2. Logistiikkarykmentti, esikunta    
Puolustusvoimat / Försvarsmakten, 2. Logistiikkarykmentti, esikunta (2LOGRE)    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päivi Fallström    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raimo Tuohisaari    
Raisa Vesterbacka    
Raision kaupunki    
Rajala Mari    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos/Länsi Suomen merivartiosto    
Rauman kaupunki    
Rauman seutukunta    
Rauman seutukunta    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Risto Ekonen    
Ruokavirasto    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Salon kaupunki    
Salon seutukunta    
Salon seutukunta    
Sanna Markkanen    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Satu Appelqvist    
Sauvon kunta    
SAVONTAIMEN OY    
Seinäjoen kaupunki    
Siikaisten kunta    
Sirpa Vuohelainen    
Sisäministeriö    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattattajain Liitto ry    
Suomen Turkiseläinten Kasvattattajain Liitto ry    
Suomen Turvetuottajat ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenselän kalatalousalue    
SYKE    
Säkylän kunta    
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tampereen kaupunki    
Taru Lainkari    
Teijo Jokinen    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Teuvan kunta    
Timo Kanerva    
Tl. Kosken kunta    
Toholammin kunta    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun seutukunta    
Turun seutukunta    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turveteollisuusliitto ry    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM Kymmene Oyj    
UPM-Kymmene Oyj    
Urjalan kunta    
Uusikaupunki    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakka-Suomen seutukunta    
Vakka-Suomen seutukunta    
Valkeakosken kaupunki    
VALONIA    
VALONIA    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vapo Oy    
VAPO OY    
VAPO OY    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, merenhoito    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, pohjavedet    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, pohjavedet    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, vesien tila    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, vesien tila    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, vesivarat    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
VATTENFALL    
Vehmaan kunta    
Vesa Vanninen    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy    
Vesihuoltolaitokset / Janakkalan vesi    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vetelin kunta    
Vimpelin kunta    
Virtain kaupunki    
Visa Merikoski    
WWF Suomi    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven Vesi    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.    
Ähtärin kaupunki    
Ähtärin kaupunki    
Ämer Bilaletdin    
Äänekosken seutukunta    
Äänekosken seutukunta    
Öljyalan keskusliitto    
Österbottens fiskarförbund    
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto    
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto    
Asiasanat

vesienhoito

pintavedet

pohjavedet

vattenvård

ytvatten

grundvatten

vattenförvaltningsområde

vesienhoidon suunnittelu

vesienhoidon toimenpiteet

rannikkovedet