Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rikosprosessin tehostaminen

Rikosprosessin tehostaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9791/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta rikosprosessin tehostamiseksi (Rikosprosessin tehostaminen; Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:14).
Tausta
Oikeusministeriö asetti 27 päivänä toukokuuta 2020 työryhmän arvioimaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja esitutkintalain muutostarpeita pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi sekä tehdä muita tarpeellisia rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.
 
Työryhmän työ pohjautui pääosin tammikuussa 2020 julkaistuun professori Matti Tolvasen laatimaan rikosketjun LEAN-raporttiin sekä keväällä 2021 tehtyyn selvitykseen esitutkintayhteistyön toimivuudesta. Työn taustalla ovat myös eräät eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut sekä valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Työryhmän työskentelyn aikana toteutettiin oikeustieteen tohtori, käräjätuomari Antti Tapanilan laatima selvitys syyttäjän vaitiolo-oikeudesta (mietinnön liite 2).
 
Mietinnössä ei ole arvioitu syyteneuvottelujärjestelmän kehittämistarpeita. Niihin liittyen on tarkoitus myöhemmin asettaa erillinen hanke. 
 
Tuomioistuinvirasto ja Helsingin käräjäoikeus jättivät mietintöön lisälausuman, joka on liitetty mietintöön (liite 1).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on erityisesti tehostaa rikosasioiden käsittelyä ja lyhentää rikosten kokonaiskäsittelyaikoja.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-976-6 - Rikosprosessin tehostaminen; Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:14

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 29.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa oikeusministeriölle lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@gov.fi.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Katariina Jahkola, puh. 029515 0246, etunimi.sukunimi@gov.fi, erityisasiantuntija Katja Repo, puh. 02951 50085, etunimi.sukunimi@gov.fi ja lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, etunimi.m.sukunimi@gov.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan syyttäjäalue    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto / professori Dan Helenius    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Hämeen poliisilaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopisto / professori Matti Tolvanen    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin yliopisto / professori Mikko Vuorenpää    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Ulkoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands polismyndighet