Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotukset Suomen kannoiksi UPU:n kongressiin 2021

Ehdotukset Suomen kannoiksi UPU:n kongressiin 2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19072/2021

Vastausaika on päättynyt: 26.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta Suomen kannoiksi UPU:n (Maailman postiliitto, Universal Postal Union) kongressiin.

Tausta

YK:n alaisen Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) 27. kongressi järjestetään 9.-27.8.2021. Kongressi on järjestön korkein päättävä elin, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Kongressi oli alun perin tarkoitus järjestää elokuussa 2020, mutta kansainvälisestä Covid19-pandemiatilanteesta johtuen kongressi siirrettiin elokuulle 2021.

Kongressissa neuvotellaan muutoksia Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen. 

Tavoitteet

Kongressiin on valmisteltu heinäkuuhun 2021 mennessä noin 140 ehdotusta eri jäsenmaiden ja postiliiton toimielinten (International Bureau [IB], Hallintoneuvosto [CA] ja Postitoimintaneuvosto [POC]) toimesta. Ehdotetut muutokset koskevat sekä perussopimusta, yleisohjesääntöä että yleissopimusta. Ehdotuksia voidaan muokata vielä kongressin aikana, jonka vuoksi Suomen kannoissa on oltava tarpeeksi kansallista liikkumavaraa.

Ehdotukset koskevat pääosin Maailman postiliiton tai jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Monet ehdotukset ovat luonteeltaan sanateknisiä ilman erityisiä käytännön vaikutuksia.

Liitteet:

Muistio_Suomen kannat UPUn kongressiin 2021_lausunnoille.pdf - Muistio ehdotetuista Suomen kannoista UPU:n kongressiin 2021

Aikataulu

Vastausaikaa 26.7.2021 saakka.

Valmistelijat

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, +358 50 475 2740, inka.nakkalajarvi@lvm.fi

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, +358 50 577 3284, eero.salojarvi@lvm.fi (11.8.2021 alkaen)

Jakelu:
Bring Express Suomi Oy    
DHL    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fedex    
GLS    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Matkahuolto    
Matkahuolto    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
PostNord    
Schenker Oy    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Åland Post    
Åland Post