Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttaminen

Lausuntopyyntö: L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista kokevasta määräysluonnoksesta. 
Liitteet:
Aikataulu
Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 24.8.2020.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Tarkastaja Tuomas Peltokangas (lomalla 29.6.-2.8.2020),
e-posti tuomas.peltokangas(at)traficom.fi; puh. 0295345523

Erityisasiantuntija Jussi Salminen (lomalla 22.6.-24.7.2020),
e-posti jussi.salminen(at)traficom.fi; puh. 0295345291

Lakimies Emma Thomasén (lomalla 6.7.-2.8.2020),
e-posti emma.thomasen(at)traficom.fi; puh. 0295345241