Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Talotekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos

Talotekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1217-2020

Vastausaika on päättynyt: 30.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne talotekniikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Talotekniikan perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia.  Tutkinnon perusteet ovat uudistettu kokonaisuudessaan. 

Uudistamistyö käynnistyi kesällä 2019 koulutuksen järjestäjille ja työelämän asiantuntijoille järjestetyllä kyselyllä perusteiden uudistamistarpeista. Työskentelynsä aikana on kuultu alan asiantuntijoita. Työn aikana pyydettiin kahdella kyselyllä kommentteja tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöistä. Huhtikuussa 2020 pidettiin talotekniikan perustutkinnon perusteiden uudistamiswebinaari, johin osallistui 70 talotekniikka-alan asiantuntijaa. Lausuntoversio viimeisteltiin webinaarityöskentelyn pohjalta.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6902596/reformi/tiedot - Talotekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 30.6.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
 
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.
Valmistelijat
Talotekniikan perustutkinnon perusteita on laadittu avoimessa prosessissa yhteistyössä talotekniikka-alan asiantuntijoiden kanssa. Perustetyötä johtaa yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta ja perustetyön koordinoijana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Lisätietoja antavat Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi) ja Petri Heinilä (petri.heinilä@edu.hel.fi).
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
LVI-Tekniset Urakoitsijat ry    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Nuohousalan Keskusliitto    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Eristysyhdistys ry    
Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Peltiseppäyrittäjät ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Talotekniikan työelätoimikunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ympäristöministeriö    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä