Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio ajokorttilain muutoksille - nuorten liikenneturvallisuus

Arviomuistio ajokorttilain muutoksille - nuorten liikenneturvallisuus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8292/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt maaliskuussa 2021 lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeen taustalla on tarve parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva arviomuistio ajokorttilain mahdollisista muutoksista. Arviomuistion tarkoituksena on esitellä ja arvioida erilaisia nuorten liikenneturvallisuutta parantavia vaihtoehtoja ja pyytää sidosryhmien näkemyksiä.
 
Tausta
Hankkeen käynnistysvaiheessa järjestettiin liikenneturvallisuusstrategiatyön osana asiantuntijakokous, johon kutsuttiin muun muassa käyttäytymistieteen, psykologian, mielenterveyden, ajo-opetuksen ja liikenneturvallisuuden asiantuntijoita. Kokouksen keskustelut tukevat sekä liikenneturvallisuusstrategian että ajokorttilain muuttamisen valmistelua.
 
Kun ajokorttilakia uudistettiin 2018, lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää seurantatutkimuksen lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirastossa kesällä 2020, ministeriön toimeksiannosta. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin 10.3.2021 (Traficomin julkaisuja 06/2021).
 
Oheinen arviomuistio on laadittu seurantatutkimuksen valmistuneita tuloksia ja edellä mainitun asiantuntijakokouksen keskusteluja hyödyntäen. Muistion ruotsinnos lisätään lausuntopalveluun heti kun se valmistuu, oletettavasti kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
 
Tavoitteet
Lausuntokierroksella kuullaan sidosryhmiä nuorten liikenneturvallisuutta edistävistä vaihtoehdoista ajokorttilainsäädännön muuttamiseksi. Ministeriössä tullaan arvioimaan lainsäädännön muutostarpeita saadun lausuntopalautteen pohjalta ja aloitetaan hallituksen esityksen valmistelu.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM017:00/2021 - Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta (Valtioneuvoston hankkeet -sivusto)

Liitteet:

Arviomuistio ajokorttilain muutoksille – nuorten liikenneturvallisuus (1).pdf - Arviomuistio ajokorttilain muutoksille - nuorten liikenneturvallisuus

Bedömningspromemoria om ändringar i körkorstlagen – trafiksäkerheten bland unga.pdf - Bedömningspromemoria om ändringar i körkorstlagen – trafiksäkerheten bland unga

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.6.2021.
 
Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus laittaa lausunnoille syksyllä 2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa alkuvuodesta 2022.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.6.2021.
 
Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin:
 
  1. Mitä muistiossa käsitellyistä vaihtoehdoista pidätte kannatettavimpana ja toteuttamiskelpoisimpana? Ja mitä vähiten kannatettavana? Olkaa hyvä ja perustelkaa näkemystänne.
  2. Puuttuiko ehdotuksista joku olennaiseksi katsomanne?
  3. Pitäisikö mahdollinen rajoitus mielestänne kohdistaa alle 18-vuotiaisiin kuljettajiin, kaikkiin nuoriin kuljettajiin vaiko kaikkiin uusiin kuljettajiin? Olkaa hyvä ja perustelkaa näkemystänne soveltamisalasta.
Mottagarna ombeds i utlåtandena ta ställning till följande frågor:
       1. Vilket av de alternativ som behandlas i promemorian anser ni vara det mest rimliga att understödja och det mest genomförbara? Och vilket alternativ anser ni vara det minst             rimliga att understödja? Vänligen motivera er synpunkt.
      2. Saknades något förslag som ni anser vara väsentligt?
      3. Borde en eventuell begränsning enligt er åsikt gälla förare under 18 år, alla unga förare eller alla nya förare? Vänligen motivera er synpunkt på tillämpningsområdet.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Saara Louko, p. 0295 342053, Saara.Louko@lvm.fi 
Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342125, Monika.Mutanen@lvm.fi (poissa 26.5.-6.6.2021)
Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 342532, Sini.Wiren@lvm.fi
 
Jakelu:
Ajovarma    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY    
Gradia    
HAMK    
Humaani Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Mieli Suomen Mielenterveys ry    
Nuorten Akatemia    
oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Psykologiliitto    
Puolustusvoimat    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ajokonsultointi Oy    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

ajo-oikeus

ajokortti

ajoterveys

autokoulu

tieliikenneturvallisuus

ajokortit

nuoret