Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Suomen arktisen politiikan strategiaksi

Luonnos Suomen arktisen politiikan strategiaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5904/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia pyytää 12.3.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta Suomen arktisen politiikan strategiaksi.
 
Tausta
Arktisen politiikan strategian laatiminen on keskeinen osa Suomen arktista politiikkaa. Valmis strategia julkaistaan maaliskuussa. 

Strategiaa on valmisteltu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen.
 
Strategian valmistelun päävastuu on valtioneuvoston kanslialla. Strategian ohjausryhmässä ja Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmässä on edustus kaikista ministeriöistä. Myös Arktinen neuvottelukunta tukee työllään strategiavalmistelua ja myöhemmin sen toteutumisen seurantaa. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat monipuolisesti Suomen arktista osaamista. Sekä ohjausryhmän että neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.  Valmistelutyössä on jo ennen lausuntokierrosta kuultu laajasti asiantuntijoita ja sidosryhmiä.
Tavoitteet
Strategia kattaa kaksi vaalikautta eli se ulottuu vuoteen 2030 saakka. Arktisen politiikan strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi.
 
Strategian johdanto-osuudessa esitellään Suomen arktisen politiikan tavoitteet ja linjaukset seuraavalle kymmenelle vuodelle. Suomi korostaa kaiken arktisen yhteistyön läpileikkaavina teemoina kestävän kehityksen periaatteiden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edellyttämistä. Johdanto-osuudessa käsitellään arktisen politiikan kansainvälistä toimintaympäristöä ja turvallisuuskysymyksiä.
 
Strategiassa priorisoidaan painopistealueita
  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  2. Asukkaat, alueen hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansojen oikeudet
  3. Arktinen osaaminen, huippuluokan tutkimus ja elinkeinot
  4. Infrastruktuuri ja logistiikka
 
Strategiassa käsitellään jokaisen neljän painopistealueen tilannekuva, tavoiteltu kehitys arktisella alueella ja konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Linkit

https://vnk.fi/sv/arktiska-arenden - Information om Finlands arktiska politik

https://vnk.fi/arktiset-asiat - Tietoa Suomen arktisesta politiikasta

Liitteet:

Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken 8.2.2021.pdf - Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken

Arktisen politiikan strategialuonnos 8.2.2021.pdf - Luonnos Arktisen politiikan strategiaksi

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 12.3.2021 klo 16.00 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vnk.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/5904/2019.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Nina Brander 
nina.brander@vnk.fi 
puh. +358 40 823 84 92 

Projektisuunnittelija Emma Borg
emma.borg@vnk.fi
puh.  +358 46 921 97 92
Jakelu:
Enontekiön kunta    
Iin kunta    
Ilmatieteen laitos    
Inarin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

saamelaiset

strategia

osaaminen

tutkimus

arktinen

ilmastonmuutos

logistiikka

Arktinen alue