Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM23/612/2015

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaaksi.
Tausta
Ympäristöministeriö käynnisti v. 2016 kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaukseen keskittyneen oppaan (ns. Ympäristöopas 29) päivityksen. Päivitystyössä on tarkoitus ajanmukaistaa vuodelta 1997 oleva vanha opas. Oppaan päivitys on jatkoa vuonna 2016 valmistuneen Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan päivitykselle.
 
Oppaan runkoteksti esittää periaatteita koko korjaushankkeen hallitsemiselle – kuten hankkeen kulku, suunnitelmien sisältö, korjaustavan valinta sekä työmaavaiheen olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus - ja liitteeseen on viety rakennusosittaisten korjausvaihtoehtojen esitykset piirustuksineen. Liitteet toimivat suunnittelijalle esimerkkinä korjaustapojen toteutuksesta, mutta ne eivät ole valmiita, kopioitavia detaljeja, vaan jokainen menetelmä vaatii tapauskohtaisen suunnitelman toteutusta varten.
Tavoitteet
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaan on tarkoitus toimia perusteoksena kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaushankkeen hallitulle läpiviennille ja korjaussuunnittelulle. Opasta voidaan käyttää myös opetuksessa.

Opasluonnoksen suuren sivumäärän (yhteensä 429 s.) vuoksi oppaan varsinaiset luvut ja liitteet ovat omina tiedostoinaan, jotka ovat ladattavissa seuraavasti:
Liite 1. Luonnos korjausoppaaksi_opasteksti ja termien selitykset
Liite 2. Korjausoppaan liitteet 2-10
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 20.4.2018 klo 23.59 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta oppaaksi kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjaamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.       
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa yli-insinööri Katja Outinen, katja.outinen@ym.fi.
 
Jakelu:
A-Insinöörit Suunnittelu Oy    
Allergia- ja astmaliitto ry    
Alvar Aalto -säätiö    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
Clavis Consulting    
Delete Finland Oy, Tutkimuspalvelut    
Dimen Oy    
Ekovilla Oy    
Ekovilla Oy    
Espoon Asunnot Oy    
Espoon kaupunki    
Espoon kaupunki, rakennusvalvonta    
Espoon kaupunki, tekninen keskus    
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy    
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy    
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy    
Finanssiala    
Finnfoam Oy    
Finnfoam Oy    
Finnisol ry    
FISE ry    
FISE ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto    
Helsingin kaupunki, tekninen toimiala    
Helsingin kaupunki, tekninen toimiala    
Helsingin kaupunki, tekninen toimiala    
Helsingin kaupunki, tekninen toimiala    
Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelut HY+    
Hengitysliitto ry    
Hengitysliitto ry    
IdeaStructura Oy    
Insinööristudio Oy    
Insinööristudio Oy    
Insinööritoimisto Granlund    
Insinööritoimisto Kärkimaa Oy    
Insinööritoimisto Savora Oy    
Inspector Sec Oy    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate    
Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki, rakennusvalvonta    
Järvenpään kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy    
Kingspan Insulation Oy    
Kingspan Insulation Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta    
Kuopion kaupunki, tilakeskus    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki, rakennusvalvonta    
Lahden kaupunki, tekninen toimiala    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Läsä-Lämmönsäästäjät Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matti Eklund Oy    
Matti Eklund Oy    
Mikrobioni Oy    
Motiva Oy    
Museovirasto    
Museovirasto    
Museovirasto    
NCC Oy    
NCC Oy    
Newsec Oy    
Novorite Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optiplan Oy    
Osuuskunta Bionautit    
Oulun ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki, rakennusvalvonta    
Oulun yliopisto    
Padasjoen kunta    
Paroc Oy Ab    
Paroc Oy Ab    
Pientalorakentamisen koulutuskeskus PRKK ry    
Pientaloteollisuus PTT ry    
Porin kaupunki    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunk    
Porvoon kaupunk    
Porvoon kaupunki    
PU Eristeteollisuus ry    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen koulutuskeskus RATEKO    
Rakentamisen koulutuskeskus RATEKO    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
RAKLI ry    
Raksystems Oy    
Raksystems Oy    
Raksystems Oy    
Ruukki Construction Oy    
Saint-Gobain Finland Oy    
Saint-Gobain Finland Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
SATO Oyj    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven kunta    
Sirate Oy    
Sirate Oy    
Sisäilmatalo Kärki Oy    
Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy    
Sisäilmayhdistys SIY ry    
Sisäilmayhdistys SIY ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Korjausneuvojat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen LVI-Liitto Sulvi ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen Yliopistokiinteistöt    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Talokeskus Yhtiöt Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Termex Oy    
Termex Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
ThermiSol Oy    
ThermiSol Oy    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki, rakennusvalvonta    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki, asumisterveys    
Vantaan kaupunki, rakennusvalvonta    
Vantaan kaupunki, ympäristökeskus    
VTT Expert Services Oy    
VTT Expert Services Oy    
VTT Expert Services Oy    
VTT Expert Services Oy    
VVO-yhtymä Oyj    
YIT Oyj    
Yrkeshögskolan Novia    
Asiasanat

kosteus- ja mikrobivaurioitunut rakenne

korjaaminen

korjaushanke

rakennusosittainen korjausvaihtoehto

laadunvarmistus

kosteus- ja homevaurio