Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/144/2022

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia (1290/2002), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012) ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020).
 
Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden perusteella jatkossa vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työnhakijan muilla kuin erikseen määritellyillä opinnoilla ei olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta.
 
Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan yksi hallituskauden keskeisistä talouspoliittisista tavoitteista on normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa saavuttaa 75 prosentin tason työllisyysaste 15—64-vuotiaiden ikäryhmässä vuonna 2023. Hallituksen ohjelman tavoitteena on lisäksi parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa.
 
Hallituksen ohjelman mukaan hallitus toteuttaa myös parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistuksen. Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistusryhmä linjasi 17.12.2020 työttömyysturvajärjestelmän kehittämisestä siten, työttömillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet opiskella työttömyysetuutta menettämättä.
 
Hallitus päätti 11.2.2022 valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista. Hallitus linjasi sivutoimisen opiskelun ja työttömyysetuuden yhteensovittamisen selkiyttämisestä sekä nykyistä laajemmin opiskelun ja oman osaamisen kehittämisen mahdollistamisesta työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä.
 
Lisäksi hallitus päätti työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun uudistamisesta siten, että omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuutta koskevat poikkeukset rajoitetaan koskemaan vain sellaisia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet. Muutos vahvistaisi työllisyyttä noin 1 100 henkilöllä ja julkinen talous vahvistuisi kokonaisuudessaan noin 41 miljoonalla eurolla vuodessa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Esityksen tarkoituksena on myös sujuvoittaa työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-asioiden viivytyksetöntä käsittelyä.
 
Lisäksi esityksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä.
Linkit
Liitteet:

FI HE luonnos työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.pdf -

SV RP utkast förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa.pdf - Det svenskspråkiga utkastet till proposition kompletteras när översättningen är klar. Uppdatering 20.6.2022: Översättningen av hela propositionen blir tyvärr inte klar under remissen. Arbets- och näringsministeriet beklagar det förändrade läget.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 1.7.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 1.7.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa
erityisasiantuntija Noora Santala, puh. 029 504 7304 (työttömyysturva)
erityisasiantuntija Eero Janhonen, puh. 0295 047 201 (työnhakijoiden palvelut)

Edellä mainittujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
AMS Åland    
Asikkalan kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kela    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lukiolaisten liitto    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
SAMU    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
STM    
Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto – SAKKI ry    
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen yrittäjät    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
TE-hallinnon henkilöstöjärjestö    
Teuvan kunta    
Toholammen kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
VAKO    
Valkeakosken kaupunki    
Valo-valmennus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
VM    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki