Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset asetuksista koskien Etelä-Savoon perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Luonnokset asetuksista koskien Etelä-Savoon perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM1/500/2018

Vastausaika on päättynyt: 1.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunto asetusluonnoksista, jotka koskevat valtion maille perustettavia luonnonsuojelualueita Etelä-Savon alueella.

Tausta

Asetusluonnokset koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

 

Etelä-Savoon on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 24 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 9 430 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 95 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 320 hehtaaria. Näistä vesialueita olisi noin 250 hehtaaria.

 

Alueet sijaitsevat Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueella. Yksi suojelualueista sijaitsee osin Varkaudessa Pohjois-Savon maakunnassa.

Linkit

http://www.metsa.fi/etela-savo-suojelualueita - Alueita koskevat kartat ovat saatavissa Metsähallituksen verkkosivuilta

Liitteet:

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Etelä-Savon luonnonsuojelualueista.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Etelä-Savon luonnonsuojelualueista.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Muistioluonnos_valtioneuvoston asetus.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetukseksi Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Muistioluonnos_ympäristöministeriön asetus.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetukseksi Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Lausuntopyyntö Etelä_Savo.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa 1.6.2018 mennessä.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevista asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat

Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä hallitussihteeri Johanna Korpi (050 550 9483 tai johanna.korpi@ym.fi) ja Metsähallituksesta erikoissuunnittelija Arto Vilén (0206 39 5721 tai arto.vilen@metsa.fi).

Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Enonkosken kunta    
Enonkosken rhy    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon riistaneuvosto    
Fingrid Oyj    
Heinäveden kunta    
Heinäveden rhy    
Hirvensalmen kunta    
Joroisten kunta    
Joroisten rhy    
Juvan kunta    
Juvan rhy    
Kangasniemen kunta    
Kangasniemen rhy    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin rhy    
Museovirasto    
Mäntyharjun kunta    
Mäntyharjun-Hirvensalmen rhy    
Pertunmaan kunta    
Pertunmaan rhy    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen rhy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Puumalan rhy    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Rantasalmen rhy    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan rhy    
Savonrannan rhy    
sisäasiainministeriö    
Sulkavan kunta    
Sulkavan rhy    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Varkauden kaupunki    
WWF Suomi