Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos sirkusalan perustutkinnon perusteista

Luonnos sirkusalan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2942-2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne sirkusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.

 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Sirkusalan perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Tutkinnon perusteet on uudistettu kokonaisuudessaan. Uudistettujen tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.
 
Uudistamistyö käynnistyi keväällä 2020 koulutuksen järjestäjille ja työelämän asiantuntijoille järjestetyllä kyselyllä sirkusalan osaamistarpeista ja perustutkinnon perusteen kehittämistarpeista. Työskentelynsä aikana on kuultu alan asiantuntijoita ja järjestetty kaksi avointa sirkusalan tutkinnon perusteiden kehittämistyöpajaa verkossa 11.5.2020 (30 osallistujaa) ja 26.5.2020 (32 osallistujaa). Lausuntoversio viimeisteltiin työpajatyöskentelyn pohjalta.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6858251/reformi/tiedot - Sirkusalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 31.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Lausuntoa pyydetään erityisesti ammatillisista sirkusalan tutkinnon osista. Kaikille ammatillisten perustutkinnoille yhteiset osaamiset (Yritystoiminnan suunnittelu, Yrityksessä toimiminen, Huippuosaajana toimiminen, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Ilmastovastuullinen toiminta) ollaan myös uudistamassa alkusyksyn 2020 aikana. Niitä koskeva lausuntopyyntö tulee kaikkien vastattavaksi Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.
Valmistelijat
Sirkusalan perustutkinnon perusteet on laadittu avoimessa prosessissa yhteistyössä sirkusalan asiantuntijoiden ja Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan toimijoiden kanssa. Perustetyötä johtaa opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta ja perustetyön koordinoijana toimii Koulutuskeskus Salpaus. 

Lisätietoja antavat Minna Taivassalo (minna.taivassalo@oph.fi) Opetushallituksesta ja Krista Virtanen (krista.virtanen@salpaus.fi) Koulutuskeskus Salpauksesta.
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctic Blaze Oy    
Arctic Ensemble    
ArtTeatro ay    
Athletica OY / Sirkus 2.0    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cirko - Uuden sirkuksen keskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsingin Parkour Akatemia ja Sirkuskoulu    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Kajaanin kaupunki    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan tanssiopisto / Sirkus Kia Ora!    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Lasten Sirkus ry    
Lahden Konservatorio Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Race Horse Company    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Seurakuntaopisto    
Sirkuksen tiedotuskeskus    
Sirkus Aikamoinen    
Sirkus Aikamoinen    
Sirkus Finlandia    
Sirkus Muikku    
Sirkus Tähti    
Sirkusfysio / Sirkus 2.0    
Sisus sirkus    
Sorin Sirkus    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kansallisooppera ja -baletti    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Nuorisosirkusliitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taidekoulu Estradi    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanssiteatteri Hurjaruuth    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Ammattikorkeakoulu, Taideakatemia    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
Turun Taideakatemian sirkusopiskelijat ry    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vanajaveden Opisto    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet