Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4845/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista. 

Ympäristöministeriö asetti 18.3.2020 työryhmän valmistelemaan asumisneuvonnan lakisääteistämistä. Työryhmän toimikausi oli 18.3.2020-31.12.2020 ja sitä jatkettiin 28.2.2021 saakka. Työryhmän tehtävänä oli valmistella asumisneuvonnan lakisääteistämistä koskevat ehdotukset huomioiden lakisääteistämisen asuntopoliittiset ja muut mahdolliset tavoitteet. Työryhmä tarkasteli asumisneuvonnan nykytilaa ja järjestämistapoja, sekä hahmotteli erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja asumisneuvonnan kehittämiselle ja lakisääteistämiselle. Työryhmä myös linjasi, että työryhmän loppuraportti tulisi laittaa lausuntokierrokselle, jotta työryhmän kartoittamiin vaihtoehtoihin saataisiin laajan toimijakentän näkemyksiä.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen asuntopolitiikkaa koskevissa hallitusohjelmakirjauksissa tavoitteena on poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa. Hallitusohjelman tavoitteena on myös kiinnittää erityistä huomiota asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat. Lisäksi hallitusohjelman mukaan asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä sen saatavuuden parantamiseksi ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Hallitusohjelman mukaan asumisneuvonnan riittävyys turvataan yhdessä kuntien kanssa ja asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta ja toimivaksi todetusta Asunto ensin –periaatteesta pidetään kiinni.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta viimeistään viimeistään perjantaina 21.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi.
Jakelu:
Espoo    
HEKA (Helsingin kaupungin asunnot)    
Helsinki    
Hyvinkää    
Joensuu    
Jyväskylä    
Järvenpää    
KOVA ry    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Lahti    
Moniheli    
NAL    
OKM    
OM    
Oulu    
Pakolaisapu    
Pori    
RISE    
Sato    
Sininauha    
STEA    
STM    
Takuu-säätiö    
Tampere    
TEM    
THL    
Turku    
Vantaa    
VM    
Vuokralaiset ry    
Vuokranantajat    
VVA    
Y-säätiö