Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kommentointi- ja tietopyyntö perustietovarantopohjaisten testiaineistojen haasteista

Kommentointi- ja tietopyyntö perustietovarantopohjaisten testiaineistojen haasteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VRK/2258/2018

Vastausaika on päättynyt: 30.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Väestörekisterikeskus, Patentti- ja Rekisterihallitus sekä Maanmittauslaitos ovat käynnistäneet yhteishankkeen jonka tavoitteena on kerätä yhteen tarpeet perustietovarantopohjaisiin testiaineistoihin liittyen. Tällä hetkellä asiakkaiden kehityshankkeissa koetaan haastavaksi palvelukokonaisuuden testaamisen (end-to-end) tuotantoympäristöä vastaavien muiden testitason järjestelmien/palveluiden kanssa. Yhtenä haasteena ovat testiaineistot (testidatat), jotka eivät ole yhteneväisiä. Hankkeiden aikataulut venyvät ja joudutaan tekemään poikkeusratkaisuja, jotta testattava kokonaisuus saataisiin vastaamaan alkuperäisiä palvelun käyttötapauksia. Tämä taas vie testiympäristöjä kauemmaksi tuotantovastaavuudesta ja lisää palvelun käyttöönoton riskejä.
Tausta
Tätä hanketta pohjusti selvitystyö virastojen (VRK-PRH-MML) yhteentoimivuudesta, Lokakuu 2016 - Tammikuu 2017 . Selvitystyön kuvaukset löytyvät tuolla
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/prh-mml-vrk-yhteentoimivuuden-selvitystyo
Tavoitteet
Keräämme tässä vaiheessa asiakkaiden tarpeita testiaineistoihin (perustietovaranto tai Suomi.fi-palvelut) tai niiden käsittelyihin liittyen.
Linkit
Aikataulu
Vastaukset pyydetään toimittamaan 30.4.2018 mennessä lausuntopalvelussa tai sähköpostilla VRK:n kirjaamoon (kirjaamo(a)vrk.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö kannattaa ohjata organisaatiossanne kehityshankkeiden ja palveluiden testaus- tai kehitystoiminnasta vastaaville henkilöille.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Esa Keränen, VRK (etunimi.sukunimi(a)vrk.fi).
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euran kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kankaanpään kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kouvolan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinlahden kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Nurmeksen kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Sievin kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Säkylän kunta    
Tampereen yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

yhteentoimivuus

testaus

väestörekisterikeskus