Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23836/2022

Vastausaika on päättynyt: 21.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023.
Tausta
Asetuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukset ”Otetaan käyttöön erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. Avustusjärjestelmän periaatteena on, että tukea maksetaan suhteessa saavutettuihin energiatehokkuushyötyihin. Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita ja asianmukaisesti suunniteltuja.”

Sekä ”Edistetään ARA-asuntokannan perusparannuksia ja energiaremontteja ottamalla käyttöön korkotukilainaan sidottu perusparannuksen käynnistysavustus, jonka ehtona on energiatehokkuuden parantaminen. Avustuksen enimmäissuuruus on 4 000 euroa asuntoa kohden.”

Asetus on tarkoitus antaa joitakin säädösteknisiä muutoksia lukuunottamatta samansisältöisenä kuin se on voimassa vuosille 2020-2022.
Tavoitteet
Tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta säädösohjausta paremmalle tasolle sekä lisätä uusiutuvan omavaraisen energian tuottamista ja käyttöä. Tavoitellaan myös korjausrakentamisessa lähesnollaenergia tason rakennuksien määrän lisäämistä. Samalla rakennuksien käyttämästä energiasta aiheutuvat päästöt vähenevät rakennuksissa kahdesta eri syystä johtuen.

Tavoitteena on myös tietopankki suunnitteluratkaisuista, joilla energiatehokkuutta on parannettu. Tietoja voidaan käyttää tutkimus- ja selvityshankkeissa sekä mahdollisesti löytää niistä tehokkaita kombinaatioita joita voitaisiin käyttää uusien oppaiden, ohjeiden sekä tarvittaessa säädösvalmistelun perusteena. Maksatuksen yhteydessä toimitettavia toteutusta vastaavia suunnitelmia voidaan käyttää tarvittaessa myös pistokokeenomaisiin tarkastuksiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 21.10.2022 klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, sähköposti jyrki.kauppinen [@] gov.fi.
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala ry    
FISE Oy    
Green building Council Finland    
Helsingin kaupunki    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Lämmitystieto/Lämmitysenergia Yhdistys    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vuokralaiset VKL ry    
Asiasanat

rakennukset

korjausavustus