Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta Kevasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta Kevasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25557/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta Kevasta annetun lain muuttamisesta. Hyvinvointialueiden edustus lisättäisiin Kevan hallintoon vuonna 2025 yhtäaikaa pidettävien kunta- ja hyvinvointialuevaalien jälkeen siten, että vaalien yhteistulos otettaisiin huomioon kuntien ja hyvinvointialueiden edustajia valittaessa. Lisäksi ehdotetaan jatkettavaksi ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden mahdollisuutta jatkaa Kevan jäsenyhteisöinä vuoden 2025 jälkeen vuoteen 2035.   
Tausta
Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille siirtyy noin puolet Kevan nykyisten jäsenyhteisöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Samalla hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. 
Eräille ammattikorkeakouluosakeyhtiöille mahdollistettiin vuoden 2017 lainmuutoksella mahdollisuus pysyä Kevan jäsenyhteisönä vuoden 2025 loppuun riippumatta niiden määräysvallassa tapahtuvista muutoksista. Lain muutoksen tavoitteena oli turvata työntekijöiden lisäeläketurvan säilyminen. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa. Esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa jo Kevan jäsenyhteisönä olevien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden mahdollisuus jatkaa Kevan jäsenyhteisönä vuoden 2035 loppuun.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.8.2022 klo 16.15 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, puh. 02955 30414, marja.isomaki(at)gov.fi (10.7. asti), erityisasiantuntija Marja Liukko puh. 02955 30090, marja.liukko(at)gov.fi (23.7. alkaen) tai projektiassistentti Hanna-Maija Perttola puh.02955 30268, hanna-maija.perttola(at)gov.fi (11.-22.7.)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Hämeenlinnan kaupunki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan neuvottejärjestö Juko ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen Kokoomus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keva    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Liike Nyt    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Mikkelin kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Porin kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Seinäjoen kaupunki    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vasemmistoliitto    
Vihreä liitto    
Asiasanat

Keva, Kevan hallinto, Kevan jäsenyhteisö