Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2724-2018

Vastausaika on päättynyt: 27.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne elintarvikealan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntopyyntö ei koske kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ja yhteisia tutkinnon osia.


 
Tausta

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Elintarvikealan perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. 
 
Elintarvikealan perustutkinnon uudistamisesta on järjestetty verkkokysely. Työskentelynsä aikana tutkinnon perusteita laatinut ryhmä on kuullut elintarvikealan työelämätoimikuntaa. Lisäksi tutkinnon perusteluonnosta on esitelty työpajassa, johon osallistui 45 elintarvikealan asiantuntijaa. 

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.9.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • tutkintoa koskevista muista määräyksistä
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
Valmistelijat

Elintarvikealan perustutkinnon perusteita on ollut laatimassa seuraavat henkilöt:
Marjo Huuskonen, Gradia Jyväskylä
Kirsti Kriikku-Kalaja, Hämeen ammatti-instituutti
Mari Rosti-Sotti, Gradia Jyväskylä
Sari Tuomaranta, Oulun seudun ammattiopisto
Markus Yli-Hemminki, Hämeen ammatti-instituutti
Markku Kokkonen, Opetushallitus

Lisätietoja antaa opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi).

Jakelu:
Altia Oyj    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Apetit Oyj    
Atria Oyj    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarvikealan työelämätoimikunta    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Fazer Leipomot Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
HKScan Oyj    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hätälä Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maustaja Oy    
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raisio Oyj    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr    
Saarioinen Oy    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Snellmanin Lihanjalostus Oy    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry    
Suomen Leipuriliitto ry    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Valio Oy    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet