Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän mietintö lähestymiskiellon tehostamisesta

Työryhmän mietintö lähestymiskiellon tehostamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1393/2020

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta lähestymiskiellon tehostamiseksi (Lähestymiskiellon tehostaminen; Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26).
Tausta
Oikeusministeriö asetti 4.3.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida laajasti eri keinoja, joilla voidaan parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö uudistetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-954-4 - Lähestymiskiellon tehostaminen; Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 4. marraskuuta 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa oikeusministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, etunimi.m.sukunimi@gov.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / professori Kimmo Nuotio    
Helsingin yliopisto / yliopistonlehtori Hannele Tolonen    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto / professori Matti Tolvanen    
Itä-Suomen yliopisto / professori Suvianna Hakalehto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Lapin yliopisto / professori Minna Kimpimäki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Lyömätön Linja Espoossa ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Maria Akatemia ry    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Naisten Linja Suomessa ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkamaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki / Terveys- ja sosiaalipalvelut    
Setlementti Tampere ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Syyttäjälaitos    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto / professori Johanna Niemi    
Ulkoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Viola − Väkivallasta vapaaksi ry    
Asiasanat

lähestymiskielto