Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tulvariskilain muuttaminen

Tulvariskilain muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1574/01.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin tulvariskien hallinnasta annettua lakia.

Esityksen mukaan ELY-keskuksen olisi tulvatilanteiden lisäksi otettava tehtäviensä hoidossa huomioon muista sää- ja vesioloista kuten kuivuudesta aiheutuvat riskit. ELY-keskuksen ja vesistöalueen tulvaryhmän tehtävänä olisi seurata tulvariskien hallintasuunnitelmien toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä tarkistuksia.
Tausta
Tulvariskilain voimassaoloaikana saatujen kokemusten perusteella tulvariskien hallinnan suunnittelua on tarpeen kehittää. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöihin varautumista ja tulvariskien hallintasuunnitelmien toimeenpanon seurantaa.
Liitteet:
Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään keskiviikkona 27.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

Lisätietoja antavat

- lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

- neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, p. 040 861 1229,  (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
Jakelu:
1    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
2    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
3    
30    
31    
4    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tulvariskien hallinta