Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausunnon pyytäminen Etelä-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausunnon pyytäminen Etelä-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3498/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille tilaisuuden antaa lausuntonsa asetusluonnoksista, jotka koskevat valtion maille perustettavia luonnonsuojelualueita Etelä-Karjalan alueella. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus perustaa 7 luonnonsuojelualuetta yhteispinta-alaltaan 1 686 hehtaaria. Enintään 100 hehtaarin suuruiset alueet, 50 aluetta yhteispinta-alaltaan 1 050 hehtaaria, perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella.
Tausta
Alueita koskevat kartat ovat saatavissa Metsähallituksen verkkosivuilta osoitteesta: www.metsa.fi/etela-karjalaan-suojelualueita
Linkit

http://www.metsa.fi/etela-karjalaan-suojelualueita - Alueita koskevat kartat Metsähallituksen verkkosivuilla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoa pyydetään 30.8.2019 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374 0247 tai heikki.korpelaineni@ym.fi ja erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä 040 769 0673 tai meri-hilkka.makela@metsa.fi.
Jakelu:
Bird Life Suomi ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry    
Etelä-Karjalan museo    
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö    
Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistys    
Fingrid Oyj    
Imatran kaupunki    
Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.    
Joutsenon riistanhoitoyhdistys    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lappeenrannan Energiaverkot    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys    
Lemin - Taipalsaaren riistanhoitoyhdistys, toiminnanohjaaja    
Lemin kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luumäen riistanhoitoyhdistys    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Parikkalan kunta    
Parikkalan riistanhoitoyhdistys    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Maasotakoulu    
Rajavartiolaitos    
Rautjärven kunta    
Rautjärven riistanhoitoyhdistys    
Riistakeskus Kaakkois-Suomi    
Ruokolahden - Imatran riistanhoitoyhdistys    
Ruokolahden kunta    
Saimaan Kuitu Oy    
Savitaipaleen - Suomenniemen riistanhoitoyhdistys    
Savitaipaleen kunta    
Sisäministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Savitaipaleen seutu    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Taipalsaaren kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ylämaan riistanhoitoyhdistys