Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2402/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi rikoslain 2 c luvun 5 §:ää. Muutos koskisi ehdonalaisen vapauttamisen tilanteissa, joissa vapautuva vanki ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. Tällaisessa tilanteessa vanki vapautettaisiin ehdonalaisesti, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. Nykyinen vastaava määräaika on kolme vuotta.

Ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän määräosiin ei ehdotettaisi muutoksia.

Tausta
Pääministeri Sipilän hallituksen strategisen ohjelman mukaan ensikertalaisuussäännöksiä tarkistetaan. Kirjauksella viitataan sen selvittämiseen, onko rikoksenuusijoiden ehdonalainen vapauttaminen pääsääntöä lyhyemmän ajan jälkeen perusteltua.
 
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on parantaa ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää siten, että se on oikeudenmukainen ja uskottava. Oikeudenmukaisuuden kannalta voimassa olevan lainsäädännön mukaista kolmen vuoden rikoksetonta aikaa on pidetty liian lyhyenä. Tätä on pidetty myös rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuden kannalta hankalana.

Liitteet:

HE_07062018 lausunto.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Sammandrag och § på svenska.docx - Sammandrag av förslaget till regeringens proposition om ändring av 2 kap. 5 §:n i strafflagen samt den föreslagna paragrafen på svenska

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 6.8.2018 mennessä. Lausuntopalaute käsitellään elokuussa ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskuussa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta. Esitys sisältää yhden pykälän muutosehdotuksen. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa myös perusteluihin.

Varsinkin rikoslakiin, seuraamusjärjestelmään ja valtiosääntöoikeuteen perehtyneitä lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa esityksen oikeudenmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta koskeviin osiin (otsikot 2.3, Nykytilan arviointi, ja 3, Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset).

Rikosseuraamuslaitosta pyydetään ottamaan kantaa myös ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamiseen ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmässä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Paulina Tallroth, paulina.tallroth@om.fi, puh. 02951 50146
Hallitusneuvos Anne Hartoneva, anne.hartoneva@om.fi, puh. 02951 50344
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Sakari Melander    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Tuomas Ojanen    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, professori Matti Tolvanen    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja    
Korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS oy    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, professori Minna Kimpimäki    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen tuomariliitto ry    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Juha Lavapuro    
Vaasan hovioikeus    
Valiovarainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus