Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - 700 MHz:n verkkotoimiluvat Ahvenanmaan maakunnassa sekä Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutos

700 MHz:n verkkotoimiluvat Ahvenanmaan maakunnassa sekä Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20761/2021, VN/21964/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa seuraavista asiakirjoista:

1.) Verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksesta
2.)
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tausta
Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimilupien myöntämistä taajuusalueelle 700 megahertsiä (703-733 ja 758-788 megahertsiä) Ahvenanmaan maakunnassa. Verkkotoimiluvat myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 10 §:ssä tarkoitetussa vertailevassa menettelyssä.

Samalla on tarkoitus muuttaa valtioneuvoston asetusta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1244/2014). Asetusmuutoksella täsmennettäisiin 700 megahertsin taajuusaluetta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaista verkkotoimilupien myöntämistä varten. Samalla asetukseen lisättäisiin sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia muita taajuusalueita, joita voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa Ahvenanmaan maakunnassa sekä mahdollistettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n 4 momentin mukainen vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjoaminen sellaisessa rajatulla alueella toimivassa matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa.
 
Tavoitteet
Verkkotoimilupien tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven 5G-verkkojen rakentamista Ahvenanmaan maakunnassa ja parantaa nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien laatua ja kapasiteettia sekä mahdollistaa uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa

Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutoksen ensisijaisena tavoitteena on verkkotoimilupien myöntäminen langattomalle laajakaistalle 700 megahertsin (703-733 ja 758-788 MHz) taajuusalueella Ahvenanmaan maakunnassa. Taajuusasetuksen muutoksen tavoitteena on lisäksi päivittää asetusta myös muiden taajuusalueiden osalta vastaamaan lähemmin Manner-Suomea koskevaa taajuusasetusta. Asetukseen lisättäisiin sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia muita taajuusalueita, joita voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa Ahvenanmaan maakunnassa sekä mahdollistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n 4 momentin mukainen vähäinen ja paikallinen toiminta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle alla olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 20.10.2021 klo 16:00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä (p.050 472 5802) etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Asiasanat

radiotaajuudet /radiofrekvenser