Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivat

Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivat

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21328/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla kehitetään vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa korkotukimallia. Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein. Lisäksi pitkäaikaisia korkotukilainoja myönnetään erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon. Ministeriö pyytää kommentteja uudistuksen suuntaviivoista 4.2.2022 mennessä. Nyt kerättävän palautteen perusteella ministeriö valmistelee luonnokset korkotukimallin muuttamista koskeviksi laki- ja asetusehdotuksiksi. Varsinaiset säädösehdotukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle sidosryhmille keväällä 2022. Hallituksen esitys annettaan eduskunnalle näillä näkymin syksyllä 2022.
Tausta
Ympäristöministeriö valmistelee pitkää korkotukimallia koskevia lainsäädäntömuutoksia hallitusohjelman ja 16.12.2021 eduskunnalle selontekona annetun asuntopoliittisen kehittämisohjelman pohjalta.
Liitteet:
Aikataulu
Kommentit pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 4.2.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää kommenttejanne pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivamuistiosta. Kommentit pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kommentteja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kommentteja antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut kommentit ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/21328/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, sähköpostiosoite liisa.meritahti(at)gov.fi ja puh. 029 525 0376. Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.
Jakelu:
A-Kruunu    
Arttuasunnot Oy    
Aspa-säätiö    
Asukasliitto ry    
Asuntosäätiö    
Avain Yhtiöt    
Avara Oy    
Espoon asunnot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Finanssiala ry    
Handelsbanken    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kauppakamari    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kojamo Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu    
Lakea Oy    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nordea    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
OP Yrityspankki Oyj    
Oulun kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
SATO Oyj    
SAY    
Setlementtiasunnot Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Vuokratalosäätiö    
TA-Yhtymä Oy    
Turun kaupunki    
Tyvene Oy    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Validia Asuminen    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
VAV asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
Vuokralaisneuvottelukunta /Heka    
YH Kodit Oy    
Y-Säätiö    
Asiasanat

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

korkotukilainat

asuminen

valtion tukemat vuokra-asunnot