Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulosotttoimen rakenneuudistukseen liittyvät asetukset: oikeusministeriön asetus ulosottoimen toimipaikoista ja niiden tehtävistä, valtioneuvoston asetus ulosottoimen hallinnosta ja valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuk

Ulosotttoimen rakenneuudistukseen liittyvät asetukset: oikeusministeriön asetus ulosottoimen toimipaikoista ja niiden tehtävistä, valtioneuvoston asetus ulosottoimen hallinnosta ja valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuk

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4397/2020

Vastausaika on päättynyt: 13.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne seuraavista ulosottotoimen rakenneuudistukseen liittyvistä asetusluonnoksista: oikeusministeriön asetus ulosottotoimen toimipaikoista ja niiden tehtävistä, valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta ja valtioneuvoston asetus  ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta

Tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.6.2019 (778/2019). Laki tulee voimaan 1.12.2020. Lainmuutos mahdollistaa ulosottoimen rakenneuudistuksen toteuttamisen. Ulosotto organisoidaan yksiportaiseksi. Valtakunnanvoudinvirastosta ja nykyisistä 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Täytäntöönpano jaetaan alueellisesti organisoituun laajaan täytäntöönpanoon sekä valtakunnallisesti organisoituihin erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon.

Laajassa täytäntöönpanossa käsitellään vaativampia ja enemmän harkintavaltaa sisältäviä asioita. Perustäytäntöönpano on tietojärjestelmien välityksellä tapahtuvaa menettelyä, sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan käsitellä nopeasti, velallista tapaamatta ja lähtökohtaisesti sähköisin menetelmin. Erityistäytäntöönpano vastaa nykyistä erikoisperintää, joka on keskittynyt erittäin työllistäviin ulosottoasioihin esim. harmaan talouden torjuhtaan liittyviin tapauksiin.

Uusi lainsäädäntö edellyttää, että Ulosottolaitoksen toimipaikoista ja niiden tehtävistä säädetään oikeusministeriön asetuksella. Lisäksi ulosoton organisaation ja toimintojen uudelleen järjestäminen edellyttää uutta valtioneuvoston asetusta ulosottotoimen hallinnosta sekä ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista.
 

Tavoitteet
Asetuksissa esitetään, että ulosotto toimii 64 toimipaikassa kuten nykyisinkin. Laaja täytäntöönpano toimisi kaikissa ulosoton toimipaikoissa. Perustäytäntöönpano järjestetään alueellisesti kuuteen toimipaikkaan Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon, Ouluun ja Vaasaan. Erityistäytäntöönpanon keskuspaikat olisivat samat kuin nykyisin eli Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu ja Vaasa. Laaja täytäntöönpano jaetaan viiteen alueeseen.

Asetuksissa esitetään lisäksi säänöksiä, jotka koskevat johtavan hallintovoudin, hallintovoudin, ulosottoylitarkastajan ja ulosottotarkastajan kelpoisuusvaatimuksia; henkilökunnan kielitaitovaatimuksia; virkasuhteeseen nimittämistä, virkamerkkiä sekä ulosottomenettelyä. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.3.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Ruotsinkielinen versio lausuntopyynnöstä toimitetaan ensi tilassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Veikko Minkkinen, puh. 0295 150 052, sähköposti:etunimi.sukunimi@om.fi ja erityisasiantuntija Antti Rein, puh. 0295 150 402, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
antti leinonen