Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24936/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista. Lakiesitys mahdollistaisi jatkoajan kustannustuen myöntämiselle, ja näin tukisi yritysten toiminnan jatkuvuutta COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä vähentäisi konkurssiin ajautuvien yritysten määrää. Lakiesitys kohdentaisi tukea toimialoille, jotka ovat pitkäaikaisissa ongelmissa. Näitä ovat majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alat, sekä sellaiset yritykset, joihin joko suoraan tai näiden yritysten merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut laista johtuvia tai viranomaisten pandemian hallintaan liittyviä rajoitustoimia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 15.10.2021.
Pahoittelemme kiireellistä aikataulua.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 3732, mikko.huuskonen@gov.fi
Johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7105, maija.lonnqvist@gov.fi
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
SMAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero