Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (ylioppilastutkintomaksujen osalta)

Lausuntopyyntö ehdotuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (ylioppilastutkintomaksujen osalta)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26244/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta ylioppilastutkintomaksujen osalta. 
Tavoitteet
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi, että 14 euron suuruisesta kiinteästä kokelaskohtaisesta perusmaksusta osallistumisesta ylioppilastutkintoon luovutaan. Ehdotetaan niin ikään, että voimassa olevaa 28 euron suuruista kiinteää koekohtaista osallistumismaksua korotetaan niin, että koekohtaisen osallistumismaksun suuruus olisi jatkossa 34 euroa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.11.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/26244/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/26244/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Cecilia Magnusson, puh. 029 533 0358
Jakelu:
Aikuislukioliitto ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kuntaliitto    
OAJ ry    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Valtiovarainministeriö    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Asiasanat

studentexamen

Ylioppilastutkintomaksu