Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5873/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmästä.
Tausta
Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Se tähtää rakennusten hiilijalanjäljen huomioimiseen vaikuttavalla tavalla rakennusmääräyksissä vuoteen 2025 mennessä. Ohjausjärjestelmän keskeinen osa on rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi ja pienentäminen.
Tavoitteet
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointiin tarvitaan yhtenäinen suomalainen menetelmä, jonka avulla eri rakennuksia voidaan arvioida vakioidulla tavalla. Menetelmän tulee soveltua sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeisiin sekä olla yhdensuuntainen rakennusten energiatehokkuuden säädösten kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää arviointimenetelmästä yhteensopiva EN-standardien ja muissa maissa kehitteillä olevien vastaavien arviointimenetelmien kanssa.
Liitteet:

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä LAUSUNTOVERSIO.pdf - Menetelmäohje elinkaarilaskentaan.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointityökalu_lausuntokierrokselle 16.11.2018.xlsm - Yksinkertainen työkalu, jonka avulla rakennuksen hiilijalanjälkeä voidaan arvioida. Lausuntoa ei pyydetä tälle työkalulle.

Taustamuistio rakennusten elinkaariarvioinnin menetelmäohjeeseen.pdf - Tietoa arviointimenetelmän laadinnasta ja työn aikana vertailluista vaihtoehdoista. Lausuntoa ei pyydetä tälle dokumentille.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään torstaina 10. tammikuuta 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Lausunnon antamista varten vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalveluun. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun verkkosivuilta www.lausuntopalvelu.fi.
Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Betoniteollisuus ry    
Energiavirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Julkisten hankintojen yhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kuntarahoitus Oyj    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Luonto-Liitto    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Motiva Services Oy -Ympäristömerkintä    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeri    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
RAKLI ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
sisäministeriö    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Asiasanat

kiertotalous

rakennukset