Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5199/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta. Ehdotetulla lakimuutoksella otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja tällaisten rakennusten perusparannusten suunnitteluun.

Avustuksia voitaisiin myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tai pientalon omistajalle ja avustus olisi enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Tausta
Esitys perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan, jonka mukaan otetaan käyttöön avustus kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmien laatimiseen. Hallitusohjelmassa avustuksiin esitetään 2,3 miljoonan euron määrärahaa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa kosteus- ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa asuvien henkilöiden asemaa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta ympäristöministeriölle viimeistään viimeistään maanantaina 16.9.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne halllituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.
Jakelu:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Asumisterveysliitto AsTe ry    
Hengitysliitto ry    
Homepakolaiset ry    
Korjausneuvojat ry    
Museovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö