Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1364/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä.
 
Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Hallitus päätti vuonna 2021 perustaa parlamentaarisen työryhmän tavoitteen edistämiseksi. Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä esitti joulukuussa 2021, että neljän prosentin tavoitetta vastaava tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen nosto toteutettaisiin muun muassa säätämällä T&K-rahoituslaki.
Esityksen tavoitteena on parantaa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Laissa säädettäisiin valtion talousarvioon vuosina 2024–2030 otettavien tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen yhteismäärästä. Valtuuksien ja määrärahojen määrää lisättäisiin tasaisesti vuosittain. Laissa säädettäisiin myös valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen pitkäaikaisen suunnitelman laatimisesta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 15.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 15.8.2022 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse valtiovarainministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.vm(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1364/2022.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen (poissa 6.-27.7.) ja budjettineuvos Taina Eckstein (poissa 29.6.-31.7.).
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Arene    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ETLA    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Teknologiateollisuus    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tulanet    
Ulkoministeriö    
Unifi    
Valtioneuvoston kanslia    
VATT    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

budjetti

tutkimus- ja kehittämistoiminta

korkeakoulutus ja tiede