Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1354/01/2019

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi.
 


 
Tausta
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa valmistellaan parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.
 
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu luo yhteistä tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikennejärjestelmä kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma. Suunnitelmaluonnos on laadittu vuosien 2021-2024 osalta julkisen talouden suunnitelman asettamassa taloudellisessa raamissa, kuten laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyttää. Vuosien 2025-2032 osalta suunnitelmaluonnos on laadittu parlamentaarisen ohjausryhmän linjaaman taloudellisen raamin mukaisesti. Suunnitelmaluonnoksessa ei ole huomioitu vuoden 2020 seitsemättä lisätalousarviota eikä hallituksen esitystä vuoden 2021 talousarvion täydentämisestä. Niiden edellyttämät korjaukset tehdään lausuntokierroksen jälkeen.

Suunnitelmaluonnoksesta on laadittu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, kuten laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyttää. Ympäristöarvioinnin lisäksi on arvioitu, miten suunnitelmaluonnos vastaa suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutusten arviointi on tärkeä osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Sen tavoitteena on edistää tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.
 
Lausuntokierroksella saatu palaute huomioidaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä ennen päätöksentekoa ja vaikutusten arvioinnissa
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019 - Valtakunnallinen liikennejärjestelmä hankeikkunassa.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään 23. helmikuuta 2021 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi.

 

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@lvm.fi tai osoitteeseen liikenne- ja viestintäministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto. Suoraan liikenne- ja viestintäministeriölle tulevissa lausunnoissa pyydetään mainitsemaan tunnus VN/7835/2019.

Lausuntopyyntö on avoin kaikille.

Valmistelijat
Kaisa Kuukasjärvi
Neuvotteleva virkamies
+358 295 342 030
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Hanna Perälä
Liikenneneuvos
+358 295 342 007
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Maria Torttila
Erityisasiantuntija
+358 295 342 237
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Tuire Valkonen (vaikutusten arviointi)
Erityisasiantuntija
+358 295 342 047
etunimi.sukunimi@lvm.fi
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
ABB Oy Finland    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava    
ANS Finland    
Arctia    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autismi- ja aspergerliitto ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Beweship Oy Ab    
Brahea-keskus/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Business Finland Oy    
Cargotec    
CGI Suomi oy    
CHS Group    
Cinia    
DB Core    
DB Schenker    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
DNA    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa    
Eläkeliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoo    
Espoo    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan Liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETLA    
FDUV rf Vaasan konttorin yhteystieto    
Fenniarail    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finest Bay Area Development Oy    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS)    
Finnair    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail    
Foreca    
Forum Virium    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV rf)    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Greenpeace    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Harvinaiset    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
Helsinki    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto    
Heta-Liitto ry    
HKL    
HKScan Finland Oy    
HSL    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmatieteen laitos    
Imatra    
Inex partners    
Infra ry    
INFRA ry    
Invalidiliitto ry    
ITM Finland    
ITS Finland ry    
Itä-Suomen yliopisto    
J.Vainion Liikenne Oy    
Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Jetpak Finland Oy    
Joensuu    
Jyväskylä    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpää    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kajon Oy    
Kaupan liitto ry    
Kaupunkipoliittinen työryhmä    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehyskuntaverkosto    
Kemi    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kesko    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkola    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
KT (kuntatyönantajat)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kuopio    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja    
Kuortti Logistics Oy    
Kuuloliitto ry    
KUUMA-seutu    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Langh Ship Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan yliopisto    
Lappeenranta    
Lentotulli    
Lidl Suomi    
Lihastautiliitto ry    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenneympäristöyhdistys    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto ry    
Linkker    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohja    
Luonnonsuojeluliitto    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Lähitaksi    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mara ry    
Matkahuolto    
Matkailu- ja ja ravintolapalvelut ry    
Me itse ry    
Meritaito    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso    
Metsägroup    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkeli    
Motiva    
MTK ry    
Muistiliitto    
Naantalin Satama Oy    
NCC Suomi Oy    
Neste    
Neuroliitto ry    
North European Logistics Institute    
Nurminen Logistics    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Finnshipping Ltd    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pori    
Porin Satama Oy    
Porvoo    
Posti    
PostNord Oy    
Psoriasisliitto ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusalan suhdanneryhmä    
Rakennusteollisuus    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Rauma    
Rauman kauppakamari    
Rauman Satama Oy    
Rautaruukki    
Riihimäki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Riihimäki-Hyvinkään Kauppakamari    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salo    
SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutukaupunkiverkosto    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
SKAL ry    
Skanska    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
SRV    
Storaenso    
STTK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska handelshögskolan    
Taksi Helsinki    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
TATU ry    
Tekninen kauppa    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tieke    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto    
Tilastokeskus    
TMFG (Traffic Management Finland)    
Tornion kaupunki / Meri-Lapin TVV    
Tradeka    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turku    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
UPM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan yliopisto    
Valio    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaa    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
Veolia Transdev Oy    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTS Finland    
VTT    
WWF    
Wärtsilä    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
Asiasanat

liikenne

liikennejärjestelmä

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikenne 12

suunnittelu

vaikutukset

trafiksystemplanen