Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1056-2019

Vastausaika on päättynyt: 28.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudet tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. Samanaikaisesti tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto poistuu tutkintorakenteesta. Uuteen laaja-alaiseen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon on yhdistetty tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon työelämän tarpeisiin vastaava osaaminen. Hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista sisältävät tutkinnon osat on luotu osana hyvinvointiteknologian koulutuskokeiluja: https://sotekk.osekk.fi.
 
Kaikille tieto- ja viestintätekniikan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille on lähetetty tieto tutkinnon uudistamisesta. Samalla koulutuksen järjestäjät ovat saaneet linkin, jonka kautta he ovat voineet seurata työn etenemistä. Tämä linkki on ollut myös Opetushallituksen kotisivuilla, jotta kaikki uudistamistyöstä kiinnostuneet ovat saaneet mahdollisuuden seurata työn etenemistä sekä kommentoida luonnostelmia jo ennen varsinaista lausuntokierrosta. Tutkinnon perusteita valmistelevan työryhmän lisäksi työn aikana on kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita.

Opetushallitus on kevään 2019 aikana suunnitellut uutta esittämistapaa ammatillisten perustutkintojen arviointikriteereille. Tavoitteena on ollut luoda yhteiset arviointikriteerit kaikille perustutkinnoille tutkinnon perusteiden esittämistavan selkeyttämiseksi ja arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Arviointikriteerit ovat luonnoksia ja kriteerit viimeistellään syksyn 2019 aikana.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.6.2019.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
 
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • kaikille tutkinnon osielle yhteisistä arviointikriteereistä
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

 
Valmistelijat
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteita on ollut laatimassa työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet:
 
Terhi Kiiski, Elisa Oyj
Ville Reinikainen, STUL ry
Heikki Hämäläinen, HeWare
Jarkko Tuomainen, Valtori
Minna Oksanen, Talent Base Oy
Tarmo Toikkanen, LifeLearn Platform
Miikka Merikanto, Business College Helsinki
Leena Hirvonen, Riveria
Anne Kotkavuori, KSAO Kouvolan seudun ammattiopisto.

Lisätietoja antavat Tomi Ahokas (tomi.ahokas@oph.fi) ja Miikka Merikanto (miikka.merikanto@bc.fi).
Jakelu:
Akava ry    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
ICT-alan työelämätoimikunta    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköliitto    
Sähkötekniset työnantajat STTA ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammatillaiset TIVIA ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä