Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015)

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015)

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kaupunkistrategian mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä olevassa Jyväskylässä asukkaat osallistuvat asioiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan. Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen keinot jokaisen ulottuville ja kannustaa käyttämään niitä. Ohjelman toisena tavoitteena on käynnistää kaupunkiorganisaatiossa omien toimintatapojen ja toimintakulttuurin määrätietoinen kehittäminen entistä avoimemmaksi.

Valmistuttuaan ohjelma on ohjenuora ja muistikirja kaupungin palveluille ja päätöksenteolle ja samalla lupaus kaupunkilaisille siitä, kuinka asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa Jyväskylässä asioiden valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja kaupungin toimintaan.

Linkit

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu - Jyväskylän kaupungin osallistu ja vaikuta -sivusto

Aikataulu
Lausunnon on jätettävä maanantaihin 31.8. klo 23.55 mennessä. Ohjelma viimeistellään saadun palautteen ja lausuntojen pohjalta syyskuun alussa. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaesitystä syyskuun puolivälissä ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn ohjelma viedään aikataulun mukaan 28.9.2015
Vastausohjeet vastaanottajille
Lue ohjelma ja anna lausunto Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelmasta. Voit vastata ohjelman väliotsikoiden alla oleviin kysymyksiin sekä kommentoida vapaisiin tekstikenttiin. Voit  kirjoittaa myös vapaamuotoisen lausunnon tai jättää sen liitetiedostona lausuntopyynnön loppuun. Lausuntopyyntöä voi myös jakaa omille verkostoille. Palveluun kirjautumalla lausunnon  voi antaa kuka vain kokee asian tärkeäksi, myös muut kuin ne joille lausuntopyyntö on lähetetty.

Osallisuusohjelmaan on koottu esimerkkejä olemassa olevista osallistumisen ja vaikuttamisen muodoista Jyväskylässä sekä ohjelmaa valmistelevan työryhmän kokoamia kehittämistoimenpiteitä. Ohjelmaa muokataan ja täydennetään antamienne lausuntojen pohjalta.

Ovatko osallistumisen ja vaikuttamisen tavat jakeinot mielestänne toimivia, mitä pitäisi olla enemmän, mistä voisi luopua ja millaisia uusia keinoja pitäisi käyttää?  Kerro myös mitä  mieltä olet ehdotetusta osallistavammasta päätöksenteon mallista. Mitä muita listattuja tai vielä tästä luonnoksesta puuttuvia kehittämistoimenpiteitä pitäisi ohjelmaan sisällyttää?
Valmistelijat
Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma-ryhmän vetäjä, erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen, p. 014 266 3070, jukka.laukkanen@jkl.fi
Jakelu:
APS Kylät ry (Ahvenus, Puolakka, Särkijoki)    
Haapaniemi-Elävä Kylä ry    
Halssilan asukasyhdistys ry    
Halssilanrinteen Omakotiyhdistys ry    
Horkan koulupiirin kyläyhdistys ry (Hirvimäki, Horkka, Leustu)    
Huhtasuon asukasyhdistys ry    
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta    
Hupelin asukasyhdistys ry.    
Jyväskylä Seura ry    
Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. KD)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Kesk. )    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Kok.)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. PS )    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Rehobot)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. SDP )    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. SKP)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Vihr.)    
Jyväskylän kaupunki/ Kaupunkirakenteen toimiala    
Jyväskylän kaupunki/Asiakaspalvelu ja johdon tuki    
Jyväskylän kaupunki/Avoterveydenhuolto    
Jyväskylän kaupunki/Elinkieino ja työllisyys    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JHL)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JHL)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JHL)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JUKO)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JUKO/OAJ)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. Jyty)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. KTN)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. SuPer)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. Tehy)    
Jyväskylän kaupunki/Henkilöstöpalvelut    
Jyväskylän kaupunki/Konsernihallinto    
Jyväskylän kaupunki/Kulttuuri- ja liikuntapalvelut    
Jyväskylän kaupunki/Liikenne- ja viheralueet    
Jyväskylän kaupunki/Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali‐ ja terveyspalvelut    
Jyväskylän kaupunki/Perusopetus    
Jyväskylän kaupunki/Perusopetus    
Jyväskylän kaupunki/Perusturvan toimiala    
Jyväskylän kaupunki/Rakentaminen ja ympäristö    
Jyväskylän kaupunki/Sivistyksen toimiala    
Jyväskylän kaupunki/Sosiaalipalvelut    
Jyväskylän kaupunki/Talous ja tietohallinto    
Jyväskylän kaupunki/Terveyskeskussairaalat    
Jyväskylän kaupunki/Tietohallinto    
Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu    
Jyväskylän kaupunki/Vanhuspalvelut    
Jyväskylän kaupunki/Varhaiskasvatus    
Jyväskylän kaupunki/Varhaiskasvatus    
Jyväskylän nuorisovaltuusto    
Jyväskylän vammaisneuvosto    
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta    
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta    
Jyväskylän Yläkaupungin asukasyhdistys ry    
Jyväskylän yrittäjät (pj.)    
Jyvässeudun Omakotiyhdistys ry    
Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimijat    
Kehittyvä Tikkakoski ry    
Keljon kylätoimikunta    
Keltinmäen asukasyhdistys ry    
Keski-Suomen Liikunta ry, liikuntajärjestöt    
Korpilahden Pukkalan alueen asukasyhdistys ry.    
Korpilahden Tikkalan kyläseura ry    
Kortemäen pientaloyhdistys ry    
Kortepohjan asukkaat ry    
Kukkumäen asukasyhdistys    
Kuohun kyläyhdistys ry    
Kuokkalan asukkaat ry    
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry    
Lastenparlamentti, Jyväskylä    
Leppälahti seura ry    
Lutakon asukasyhdistys ry    
Mannilan asukasyhdistys ry    
Moksin kyläseura ry    
Myllyjärven asukkaat ry    
Nenäinniemen asukasyhdistys    
Nisulan asukasyhdistys ry    
Nyrölän kyläyhdistys ry    
Oravasaaren kyläyhdistys ry    
Palokka-seura ry    
Piraattipuolue (Keski-Suomi pj)    
Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry    
Putkilahden kyläseura ry    
Saakosken kyläseura ry    
Saarenmaa-Vertaalan kyläyhdistys ry    
Samulinniemen asukasyhdistys    
Sarvenperäset ry    
Saukkolan Kyläseura ry    
Sosiaali- ja terveysrjärjestöjen Kolmikko-verkoston toimijat    
Säynätsalon asukasyhdistys ry    
Säynätsalo-seura ry    
Taka-Keljon kylätoimikunta    
Tikan omakotiyhdistys ry    
Tikkakoski toimikunta    
Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys ry    
Vapaaehtoisjärjestöjen Valikko-verkoston toimijat    
Vesangan kyläyhdistys ry    
Viitaniemen asukasyhdistys ry    
Ylä-Muuratjärviseura ry    
Asiasanat

Osallistuminen

kunta

demokratia

kunnallishallinto

vaikuttaminen

päätöksenteko