Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32207/2022

Vastausaika on päättynyt: 24.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne etäyhteyksien käyttöä yleisten tuomioistuinten oikeudenkäynneissä koskevasta arviomuistiosta.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa yhdeksi oikeusvaltion kehittämistavoitteista on asetettu toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva. Keinoina on mainittu muun muassa oikeudenhoidon riittävien resurssien turvaaminen, oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentäminen sekä oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja niiden sujuvoittaminen muun muassa digitalisaation avulla.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-518-0 - Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 24. maaliskuuta 2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. 
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jukka Siro, puh. 029 515 0021, etunimi.sukunimi@gov.fi (1.3.2023 alkaen lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 029 515 0438, etunimi.m.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtori    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt