Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27217/2021

Vastausaika on päättynyt: 21.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä perustuu hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti laadittuun yrittäjyysstrategiaan. Periaatepäätös on voimassa vuosina 2022–2027.  Yrittäjyysstrategian lisäksi yrittäjyystoimia täydentävät mm. muut hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi-kokonaisuuden ohjelmat ja toimenpiteet.

Yrittäjyysstrategian tilannekuvassa on tunnistettu yrittäjyyteen liittyviä haasteita sekä niihin vastaavia strategisia linjauksia. Strategian konkretisoimiseksi on luonnosteltu tiekarttaa seurantamittareineen.  Valtioneuvoston periaatepäätökseen yrittäjyydestä on nostettu valmistelusta keskeisimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja joiden toteutus edellyttää toimia läpi valtioneuvoston sekä jatkuvuutta.

Pidemmän aikavälin yrittäjyysstrategian ja yrittäjyyspolitiikkatoimenpiteiden valmistelu on jälleen ajankohtaista toivuttaessa koronapandemiasta ja valmistauduttaessa suureen yritysten toimintaympäristöä muokkaavaan muutokseen: digi-vihreään siirtymään.
 
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä poikkihallinnollisen yrittäjyysstrategian ohjaus-ryhmän kanssa hallitusohjelman mukaisen yrittäjyysstrategian. Yrittäjyysstrategiasta järjestettiin kuulemistilaisuus 10.3.2020 sekä lausuntokierros 10.3.–9.4.2020. Saatujen lausuntojen ja koronasta johtuvan tilannekuvan muutoksen vuoksi strategiaa täydennettiin ja päivitetty strategia esiteltiin sidosryhmille 13.4.2021.Strategian toiminnallistamiseksi on valmisteltu tiekartta. Tiekartan sisältöä on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa työpajoissa 2.6., 4.6., 8.6. ja 10.6.2021.

Yrittäjyysstrategia on yksi hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi-kokonaisuuden toimenpiteistä, jossa tehtävänä oli laatia yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Strategia sisältää hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten työllistämisen edistämisen, luovan alan arvonmuodostuksen ja liiketoimintamallien kehittämisen, PK- ja midcap-yritysten kasvuhakuisuuden ja kansainvälistymisen tukemisen sekä suurten veturiyritysten kanssa tehtävän vienninedistämisen. Sittemmin luovan alan kirjausta on toteutettu laatimalla erillinen Luovan talouden tiekartta. Yrittäjyysstrategian rinnalle on päätetty käynnistää keskisuurten kasvuyritysten strategian laatiminen, jonka tavoitteena on lisätä skaalautumiskykyisten, kansainvälisyyttä tavoittelevien kasvuyritysten kriittistä massaa. Keskisuurten kasvuyritysten strategian laadinta käynnistyy vuoden 2022 alussa. Kansainvälistymistä ja veturiyritysten kanssa tehtävää vienninedistämistä kehitetään Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa. Yrittäjyysstrategialla on lisäksi liittymäpintoja erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoa valmistelevan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän työhön. Näistä yrittäjyysstrategiaan keskeisimmin liittyvät asiat ovat osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto, palkkatuki, työperäinen maahanmuutto, työlainsäädäntö ja paikallinen sopiminen
 
Tavoitteet
Valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksen tavoitteena on linjata tavoitteita ja toimenpiteitä yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi poikkihallinnollisesti ja pitkäjänteisesti. Valtioneuvostolla on tärkeä rooli olla tukemassa yrittäjyyden toimintaympäristön kehitystä kasvua sekä yritys- ja elinkeinorakennetta monipuolistavaksi ja uudistavaksi.
 
Yrittäjyysstrategiaa toimeenpanevan periaatepäätöksen visiona on lisätä luottamusta siihen, että yritysten kannattaa työllistää, kehittää liiketoimintaa ja investoida Suomessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta osaavat ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat haluavat työllistyä Suomeen tai toimia yrittäjinä Suomessa ja että Suomi olisi houkutteleva ulkomaalaisten investointien kohdemaa.
 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM091:00/2021 - Valtioneuvoston periaatepäätös hankeikkunassa / Statsrådets principbeslut om företagande

https://tem.fi/yrittajyysstrategia - Yrittäjyysstategia TEM:n verkkosivulla / Strategi för företagande på ANM:s webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja näkemykset valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksestä pyydetään toimittamaan viimeistään 21.1.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset valtioneuvosto yrittäjyyden periaatepäätökseen pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastauksessa tulee hyödyntää alla olevia kysymyksiä joko vastaamalla suoraan sivustolle tai vastaamalla kysymyksiin muulla tavoin jäsenneltynä avovastauksena.
 
Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa:

Neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, puh 029 506 2658 ja sähköposti jaana.lappi(a)gov.fi.
 
Jakelu:
Aalto    
Aalto    
Aalto Ventures Program    
Aalto Ventures Program    
Aalto Ventures Program    
Akava    
Akava    
Akavan erityisalat    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
Etla    
Etla    
EVA    
Finnvera    
Finnvera    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kasvu Open    
Kasvu Open    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kouvola Innovation Oy    
Kouvola Innovation Oy    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
LVM    
LVM    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
MMM    
MMM    
MTK    
MTK    
MTK    
Nuori yrittäjyys ry    
Nuori yrittäjyys ry    
Ohjelmisto- ja e-business ry (ent. Ohjelmistoyrittäjät ry)    
Ohjelmisto- ja e-business ry (ent. Ohjelmistoyrittäjät ry)    
OKM    
OKM    
OM    
OM    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Osuustoiminta, Coop Finland    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Oulun Yliopisto    
Oulun Yliopisto    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta    
Palta    
Palta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pellervon taloustutkimus    
Pellervon taloustutkimus    
Perheyritysten liitto    
PRH    
PRH    
Pääomasijoittajat    
SAK    
SAK    
Seinäjoen AMK    
Sekes    
SITRA    
SITRA    
Startup-säätiö    
Startup-säätiö    
Startup-säätiö    
STM    
STM    
STM    
STTK    
STTK    
Suomalaisen työn liitto    
Suomalaisen työn liitto    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE Ry    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE Ry    
Suomen Uusyrityskeskukset    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrityskummit    
Suomen Yrityskummit    
Taloustutkimus    
Taloustutkimus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teollisuussijoitus    
Teollisuussijoitus    
Teollisuussijoitus    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
TTL    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
UM    
UM    
Valtiovarainministeriö    
VM    
VNK    
VNK    
VTT    
VTT    
YM    
YM    
Asiasanat

yrittäjyys

yrittäjyysstrategia

valtioneuvoston periaatepäätös