Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmaan

Lausuntopyyntö Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmaan

Lausuntopyynnön diaarinumero: KEHA/3638/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lapin väestörakenne ja eläköityminen yhdessä ennätystahtiin syntyvien uusien työpaikkojen kanssa haastavat työvoiman saatavuutta. Työvoimapula-ammattien määrä on
jatkuvassa kasvussa ja työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet. Lisäksi seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä jää eläkkeelle, mikä tarkoittaa Lapissa kunta-alan työntekijöistä noin 39 %.

Viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus nousi 53 %:iin, kun se koko maassa oli 44 %. Lappilaiset yritykset näkevätkin työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen hidasteeksi. Lapissa on työvoiman kohtaannon haasteita, sillä vaikka yritykset kokevat työvoimapulaa, Lapissa on silti noin 8 300 henkilöä vailla työtä.
Tausta
Lapin kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi Lapin alueen toimijat tekevät yhteistyössä osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on koota yhteen konkreettisia toimenpiteitä työvoimahaasteisiin vastaamiseksi sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle. Lapin osaavan työvoiman saatavuudessa on tunnistettu viisi laajempaa teemaa. Nämä teemat ovat: kohtaanto, osaaminen, vetovoima, pitovoima sekä infra. Toimenpidesuunnitelma esitetään teemakohtaisina toimenpidekortteina.

Toimenpidesuunnitelma pohjautuu maakunnan kehittämisstrategian, Lappi-sopimuksen, toteuttamiseen. Toimenpidesuunnitelman toimeksiantaja on Lapin Johdon strategiafoorumi, joka myös ohjaa toimenpidesuunnitteleman laadintaa ja toteutusta. Toimenpidesuunnitelma ulottuu vuoteen 2030 ja sen toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaisesti. Toimenpidesuunnitelmaa on työstetty Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän voimin, joka koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajista sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista.

Lapin ELY-keskus on laatinut toimenpidesuunnitelman taustaksi nykytilaselvityksen. Selvitykseen on koottu tilannekuva strategisista tavoitteista, kehittämishankkeista sekä palveluista, joilla edistetään osaavan työvoiman saatavuutta Lapissa. Lisäksi toimenpiteitä ja haasteita on työstetty työpajoissa kevään aikana sekä toteutettu suppeampi toimenpiteiden kommentointikierros.
Tavoitteet
Suunnitelman toimenpiteet on koottu viiteen teemakohtaiseen toimenpidekorttiin, joihin on tunnistettu kunkin teeman kohdalta tärkeimmät osaavan työvoiman saatavuuden haasteet. Toimenpiteet on koottu kortteihin kohderyhmittäin (työikäinen lappilainen; nuoret, opiskelijat ja kv-opiskelijat; ulkomaalaiset; osaajat muualta Suomesta; työnantajat ja yritykset sekä aluetoimijat). Lisäksi toimenpiteistä on eritelty edunvalvonta-asiat (harmaalla pohjalla).

Lausuttava aineisto koostuu Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman tausta-aineistosta, jossa on taustaa toimenpidesuunnitelman tavoitteista, koonti nykytilaselvityksen tuloksista sekä tarkempia perusteluja tunnistettuihin haasteisiin liittyen. Toimenpidekortteihin on koottu toteutettavat toimenpiteet kohderyhmittäin viiden eri teeman alle.

Pyydämme kommenttejanne erityisesti toimenpidesuunnitelman kokonaisuuteen omasta näkökulmastanne ja soveltuvin osin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika 4.5.2022-20.5.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan diaarinumero KEHA/3638/2022.
 
Valmistelijat
Lisätietoja Lapin ELY-keskus:
Marja Perälä, johtaja (marja.perala(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 050)
Päivi Holopainen, kehittämiskoordinaattori (paivi.holopainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 076)
Jakelu:
Ammattiopisto Lappia    
Eduro-säätiö    
Enontekiön kunta    
Finnish Lapland Tourist Board ry  (LME)    
House of Lapland    
Inarin kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin Digipolis Oy    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin Kauppakamari    
Lapin koulutuskeskus REDU    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lapin Yrittäjät    
Meri-Lapin kehittämiskeskus    
Meriva sr    
MTK-Lappi ry    
Muonion kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Peräpohjolan Opisto    
Pohjantähti-opisto    
Posion kunta    
Ranuan kunta    
Rovala-Opisto    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
SAK    
Sallan kunta    
Saura-säätiö    
Savukosken kunta    
Simon kunta    
Sodankylän kunta    
STTK Lappi    
Tervolan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornion työvoimalasäätiö    
Tunturi-Lapin Kehitys ry    
Utsjoen kunta    
Ylitornion kunta    
Asiasanat

osaaminen

Työllisyys

Lappi

työvoima

kohtaanto

vetovoima

pitovoima