Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Digitan verkkotoimiluvan uudelleentarkastelu/ Review of the decision of Digita's network licence

Digitan verkkotoimiluvan uudelleentarkastelu/ Review of the decision of Digita's network licence

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2110/07/2018

Vastausaika on päättynyt: 26.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Digita Oy:lle myönnetyssä verkkotoimiluvassa  verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanippuissa B, C ja D on asetettu kanavanippukohtaiset väestöpeittovelvoitteet sekä käytettävää jakelu- ja pakkaustekniikkaa koskevat velvoitteet.

Verkkotoimiluvan mukaan valtioneuvosto tarkastelee kanavanipun B väestöpeittovelvoitetta ja siihen liittyviä erityisehtoja sekä kanavanipun D jakelu- ja pakkaustekniikkaa koskevaa toimilupamääräystä uudelleen 31.12.2018 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lausuntopyynnön liitteenä olevasta uudelleentarkastelua koskevasta päätösluonnoksesta. 

The licence granted to Digita Oy for providing network service in digital terrestrial mass communications network in multiplexes B, C and D in UHF band includes population coverage requirements for each multiplex as well as requirements concerning the distribution and packaging technologies.

According to the licence, the Government will review the population coverage requirement of multiplex B and the related special terms as well as the licence regulation concerning the distribution and packaging technologies of multiplex D by 31 December 2018.

The Ministry of Transport and Communications requests for an opinion on the draft review decision attached to this request.  
 
Tausta
Valtioneuvosto myönsi Digita Oy:lle verkkotoimiluvan verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D 10.11.2016. Verkkotoimilupa on voimassa 17.5.2017-10.1.2027.
Tavoitteet
Verkkotoimiluvan tavoitteena on osaltaan edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Päätöksen tavoitteena on varmistaa, että verkkotoimilupapäätös vastaa tämänhetkistä markkinatilannetta ja teknistä kehitystä. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään viimeistään 26.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa 

ylitarkastaja Katariina Vuorela, etunimi.sukunimi@lvm.fi
Jakelu:
ATV-Tuotanto Oy    
Brilliance Communications Oy    
Canal D'amour Finland Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Mpire Capital Oy    
MTV Sisällöt Oy    
Nickelodeon International Ltd    
Nordic Entertainment Group Finland Oy    
När-TV r.f.    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
The Walt Disney Company Ltd    
Turner Broadcasting System Europe Limited    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Valtiovarainministeriö    
Watson Nordic Oy    
Viestintävirasto    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

viestintäverkot

televisio

antennitelevisio