Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kansalaisen käyttöliittymään liitettävistä toiminnoista

Lausuntopyyntö: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kansalaisen käyttöliittymään liitettävistä toiminnoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3629/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi kansalaisen käyttöliittymään liitettävistä toiminnoista. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien toimintojen liittäminen kansalaisen käyttöliittymään Omakanta-palveluun. Asetus annettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 §:n 5 momentin nojalla. Kansalainen voisi jatkossa saada kansalaisen käyttöliittymän avulla Omakanta-palvelusta todistuksen hänelle annetuista rokotuksista ja todistuksen hänen laboratoriotutkimuksensa tuloksesta.
Tausta
Asetuksessa säädettäisiin kansalaisen käyttöliittymään liitettävistä uusista toiminnoista. Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin, että potilaalle voidaan antaa kansalaisen käyttöliittymän avulla todistus hänelle annetuista rokotuksista sekä todistus hänen laboratoriotutkimuksensa tuloksesta. Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.4.2021 klo 16:30 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa, hankenumero STM026:00/2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön.
Vastausta on mahdollista täydentää, kunnes olette lähettänyt sen valmiina. Vastauksen voi antaa suomeksi tai ruotsiksi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Palvelun käytön tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot voi toimittaa myös ministeriön kirjaamon kautta, osoitteeseen kirjaamo@stm.fi (viite: VN/3629/2021). Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, STM
puh. 029 516 3260
s-posti: outi.ayras-blumberg@stm.fi

Uusien toimintojen tekninen toteutus:
Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, STM
puh. 029 516 3370
s-posti: teemupekka.virtanen@stm.fi
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaliitto    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Omaishoitajaliitto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sini Tuovinen    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering