Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskeva asetusvalmistelu

Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskeva asetusvalmistelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/963/2018 YM

Vastausaika on päättynyt: 10.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunto asetusluonnoksista, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakuntaan, pääasiassa Länsi-Lapin ja eräille Itä-Lapin alueille.

Tausta
Asetusluonnokset koskevat Lapin maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.
 
Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria.
 
Lapin maakunnan länsiosaan perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Rovaniemen ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien alueella. Neljä aluetta sijaitsee Itä-Lapissa Kemijärven kaupungin, Sallan ja Sodankylän kuntien alueilla, yhden alueen osa on Posion kunnassa ja kahden alueen osia on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Iin kunnassa ja Pudasjärven kaupungissa.
 
Linkit

http://www.metsa.fi/lansi-lappiin-suojelualueita - Alueita koskevat kartat ovat saatavissa Metsähallituksen verkkosivuilta

Liitteet:

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista.pdf -

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista.pdf -

Muistioluonnos_valtioneuvoston asetus.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetusluonnoksesta Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista.

Muistioluonnos_ympäristöministeriön asetus.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetusluonnoksesta Länsi-Lapin luonnonsuojelualueista.

Aikataulu

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa 10.5.2019 mennessä.  

Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevista asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen 0405061172 tai ilkka.heikkinen@ym.fi ja Metsähallituksesta aluepäällikkö Elina Stolt, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 0206397714 tai 0400 398 983 tai etunimi.sukunimi@metsa.fi (6.3.-8.3.2019) ja erikoissuunnittelija Esa Härkönen p.040 026 1427 tai etunimi.sukunimi@metsa.fi (11.3.2019 alkaen)

Jakelu:
Alakylän paliskunta    
BirdLife Suomi ry    
Fingrid Oyj    
Hirvasniemen paliskunta    
Iin kunta    
Ikosen paliskunta    
Isosydänmaan paliskunta    
Jääskön paliskunta    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden Keskusliitto    
Kemijärven kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Kolarin paliskunta    
Kuivasalmen paliskunta    
Kuukaksen paliskunta    
Kyrön paliskunta    
Lapin alueellinen riistaneuvosto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin vapaa-ajankalastajat ry    
Lapin yrittäjät ry    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Lohijärven paliskunta    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Muonion kunta    
Muonion paliskunta    
Museovirasto    
Narkauksen paliskunta    
Niemelän paliskunta    
Orajärven paliskunta    
Oraniemen paliskunta    
Paliskuntain yhdistys    
Palojärven paliskunta    
Pellon kunta    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Poikajärven paliskunta    
Posion Livon paliskunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven Livon paliskunta    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhä-Kallion paliskunta    
Rajavartiolaitos    
Ranuan kunta    
Riistakeskus Lappi    
Rovaniemen kaupunki    
Sallan kunta    
Sallan paliskunta    
Simon kunta    
sisäasiainministeriö    
Sodankylän kunta    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry.    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tervolan kunta    
Timisjärven paliskunta    
Tornion kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
WWF Suomi    
Ylitornion kunta