Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Lausuntopyyntö komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33490/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta. Lausuntopalaute otetaan huomioon, kun ehdotuksesta laaditaan valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle. Direktiiviehdotuksen sisällöstä on laadittu suomenkielinen muistio, joka on lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
Komissio antoi 7.12.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden maksukyvyttömyyslainsäädännön osa-alueiden harmonisoinnista (COM(2022) 702 final).

Direktiiviehdotus sisältää säännöksiä takaisinsaannista, pesänhoitajan tiedonsaannista eräistä rekistereistä, ns. pre-pack-järjestelyistä, johdon velvollisuuksista ja vastuista yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa, erityisestä purkumenettelystä maksukyvyttömille mikroyrityksille ja velkojatoimikunnista.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A702%3AFIN&qid=1670511556992 - Komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskeva direktiiviehdotus

Liitteet:

Insolvenssidirektiiviehdotus 2022_muistio.pdf - Muistio (Insolvenssidirektiiviehdotus 2022)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 23.12.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa erityisasiantuntija Katri Törnroth (puh. 02951 50084, s-posti etunimi.sukunimi@gov.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Jakelu:
Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/ professori Seppo Villa    
Helsingin yliopisto/ professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys    
Keskuskauppakamari    
Konkurssiasiamies    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pörssissäätiö    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Tampereen yliopisto/ professori Veikko Vahtera    
Turun yliopisto/ apulaisprofessori Tuomas Hupli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston kanslia (omistajaohjaus)    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Yrittäjän talousapu/ELY-keskus