Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 1. versio

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 1. versio

Lausuntopyynnön diaarinumero: D.000.0000.

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Keski-Suomen tulevan maakunnan asiakaslähtöisten palveluiden ensimmäinen suunnitelmaversio julkaistiin 15.1.2018. Suunnitelma kuvaa alustavasti sitä, miten Keski-Suomen asukkaat, yritykset tai vaikkapa maatilat saavat tulevaisuudessa tarvitsemiaan palveluita. Suunnitelma on laadittu nykyisten lakiluonnosten pohjalta.

Julkaistu luonnos on vielä keskeneräinen, mutta se halutaan laittaa rohkeasti yhteiseen ideointiin maakunnan asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuuteen. Palautetta toivotaan kaikilta aiheesta kiinnostuneilta. Päättäjiä, yrittäjiä ja järjestöjä haastetaan myös kertomaan ajatuksistaan. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja kannustetaan kertomaan huomioistaan omista näkökulmistaan.

Suunnitelmasta voi kertoa huomioitaan otakantaa.fi -palvelussa tai tämän lausuntopalvelun kautta. Otakantaa-keskustelussa palautetta voi antaa anonyymisti. Lausunnon antaminen tässä palvelussa edellyttää kirjautumista.

Tausta

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan on koottu mukaan kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut alueellisesta tienpidosta vesi- ja kalatalouteen, kasvupalveluihin ja edelleen pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laajoihin kokonaisuuksiin. Suunnitelmassa pohditaan palveluiden rinnalla valvontatehtäviä tai esimerkiksi erilaisten maakunnan vastuulle siirtyvien avustusten tai rahoitusten myöntämistä.

Järjestämissuunnitelman pääpaino on asiakaslähtöisyydessä eli siinä, miten palveluita pitäisi järjestää asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevassa Keski-Suomen maakunnassa.

Saatujen ideoiden ja kommenttien pohjalta suunnitelman työstäminen jatkuu erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Uusi versio suunnitelmasta julkaistaan jatkopohdintoihin syksyllä 2018. Suunnitelman hyväksyy lopulta uusi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto keväällä 2019.

Suunnitelma luettavissa osoitteessa: http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf
Lisätietoa myös osoitteessa: http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/

Tavoitteet
Suunnitelma auttaa hahmottamaan tulevan maakunnan tehtävien laajuutta ja monipuolisuutta. Samalla se ottaa alustavasti kantaa siihen, miten asukkaat saavat tulevaisuudessa palveluitaan. Myös palveluverkon periaatteet on kirjattu suunnitelmaan.

Koska suunnitelmalla tähdätään asiakaslähtöisten palveluketjujen ja -mallien suunnitteluun, yhteisideoinnilla halutaan palautetta erityisesti siitä, miten tulevaisuuden palvelut pitäisi eri asiakasryhmille varmistaa. Tavoitteena on saada rohkeita ideoita uuden ajattelun tueksi!
Linkit

http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/ - Sivuilta löytyy suunnitelma sekä siihen liittyvää materiaalia.

http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf - Suora linkki suunnitelmaan.

Aikataulu
Lausunnot tulee antaa 21.2.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon saa jättää vapaamuotoisena tai vastaamalla alla oleviin kysymyksiin:
  1. Suunnitelma kuvaa tulevan maakunnan vastuulle kuuluvia tehtäviä. Kerro ideasi, miten palvelut voitaisiin järjestää mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Haasta valmistelua ja kerro omat ideasi!
  2. Järjestämissuunnitelmassa on esitetty alustavia linjauksia palveluiden saatavuudesta ja palveluverkon periaatteista. Ovatko ne riittäviä asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen kannalta? Kerro huomiosi.
  3. Suunnitelmassa erotetaan maakunnan järjestäminen ja varsinainen palveluiden tuottaminen toisistaan. Onko jako selkeä? Tukeeko monituottajamalli asukkaiden palveluiden saatavuutta? Varmistaako suunnitelma riittävästi palveluiden integraation? Onko suunnitelmassa palvelutuotantoa koskevia linjauksia, joita tulisi vielä tarkentaa?
  4. Mitkä ovat näkemyksenne järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta? Mitä puuttuu, mikä on hyvää, mitä pitäisi ajatella toisin?
  5. Onko asiakasryhmiä tai yhteistyökumppaneita, joita suunnitelma ei vielä huomioi? Esittäkää rohkeasti uusia yhteistyömalleja asiakaslähtöisten palvelumallien löytämiseksi.
  6. Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita suunnitteluun?
Valmistelijat
Keski-Suomi 2020 -projektin järjestämistehtävien vastuuvalmistelija Mikael Palola, mikael.palola@keskisuomi.fi

Tekniset asiat: osallisuuden ja viestinnän vastuullinen Emmi Hyvönen, emmi.hyvonen@keskisuomi.fi
Jakelu:
Emmi Hyvönen    
Asiasanat

maakunta, sote, aluehallinto, järjestäminen, järjestämissuunnitelma, Keski-Suomi