Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM009:00/2021

Vastausaika on päättynyt: 2.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 2021 kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) välillä UNICEFin toimiston asemasta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Tavoitteet
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on soveltaa Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta (UNOPS, SopS 1 ja 2/2020) tehtyä sopimusta vastaavasti (mutatis mutandis) UNICEFiin sekä sen toimintaan, omaisuuteen, varoihin ja henkilöstöön Suomessa.

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä ulkoministeriössä. Sopimuksesta on ennen kirjeenvaihtoa pyydetty lausunnot sisäministeriöltä, valtionvarainministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Linkit

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200002.pdf - UNOPS-sopimus, jota sovelletaan kirjeenvaihdon mukaan vastaavasti UNICEFiin.

Liitteet:

UNICEF HE_luonnos.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.docx - Esityksen pääasiallinen sisältö ruotsiksi / Det huvudsakliga innehållet på svenska

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 2.2.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai ulkoministeriön kirjaamoon (kiriaamo.um@formin.fi,  cc: Juristit.KEO-80@formin.fi).

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla.
Valmistelijat
Esittelijä, lainsäädäntöneuvos Johanna Lahti, johanna.lahti@formin.fi, +358 295 351 709

Lainsäädäntösihteeri Sara Korpela, sara.korpela@formin.fi, +358 50 4773082
Jakelu:
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

YK

erioikeudet ja vapaudet

toimipaikkasopimus

isäntämaasopimus

UNICEF