Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM037:00/2016

Vastausaika on päättynyt: 19.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Tämä hallituksen esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä  muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston viraston perustamisesta.

Lausuntopyyntö koostuu kolmesta osuudesta (A-C).
  • A. käsittelee maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyviä tehtäväaloja, jotka perustuvat maakuntalain maakuntien tehtäväalan määrittävään 6 §:ään. (kohta 1)
  • B. käsittelee valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia ja sen edellyttämiä uusien virastojen perustamista koskevia lakiehdotuksia (kohta 2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja kohta 3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta).
  • C. käsittelee hallituksen esityksen sisältämää ehdotusta voimaanpanolaiksi sekä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uudistuksen edellyttämät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoille. (kohdat 4-6)
Linkit

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot - Taustamateriaaleja lausuntopyyntöön ja aiempiin lausuntokierroksiin liittyen.

http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande - Bakgrundsmaterial om begäran om utlåtande och tidigare remissbehandling

http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017 - Hallituksen esitykseen liittyviä oheismateriaaleja.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 19.6.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä (luoda käyttäjätunnus) ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Rekisteröitymiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja vahva tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla, mobiili- tai kansalaisvarmenteella. Virkamieskäyttäjät voivat tunnistautua käyttäen VIRTU-tunnistautumispalvelua.

Lausunnon aloittavasta käyttäjästä tulee oletuksena vastuuvalmistelija. Kun käyttäjä on klikannut ’Aloita lausunto’ painiketta, voi hän tämän jälkeen lisätä muita valmistelijoita lausuntoon lisäämällä heidän sähköpostiosoitteensa. Myös vastuuvalmistelijan voi vaihtaa klikkaamalla ”Muokkaa” ja lisäämällä kyseisen henkilön sähköpostiosoite. Jokainen valmistelija tulee muistaa tallentaa erikseen klikkaamalla +-ikonia. Jokaiselle lisätylle henkilölle lähtee sähköpostitse pyyntö liittyä valmistelutiimiin.

Lausuntopyynnön ja kyselylomakkeen voi tulostaa kokonaisuudessaan Word- tai PDF-tiedostoksi klikkaamalla ”Lausuntopyynnön taustatiedot” –otsikkorivillä olevaa Word- tai PDF-kuvaketta ja tallentamalla tiedosto omalle työasemalle.

Jos lausunto annetaan organisaation nimissä, tulee huolehtia siitä, että lausunnon hyväksyminen tapahtuu organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntoluonnoksen voi lähettää toiselle käyttäjälle hyväksyttäväksi ennen lausunnon julkaisua. Myös hyväksyjän tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:n käyttäjäksi.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Hallituksen esitykseen liittyen lisätietoja antavat

Sosiaali- ja terveysministeriö
Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti p. 0295163012
etunimi.sukunimi@stm.fi

Valtiovarainministeriö:
Hallitusneuvos Ilkka Turunen p. 02955 30097
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki p. 02955 30129
Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta p. 02955 30370
etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Lausuntopyyntöön vastaamiseen liittyviin teknisiin kysymyksiin vastaa myös hankeassistentti Pirjetta Silvast,  p. 02955 30412 (lomalla vk 17) ja erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara, p. 02955 30240, etunimi.sukunimi@vm.fi.

Yhteyshenkilöt ministeriöittäin: 
Oikeusministeriö: ylijohtaja Sami Manninen, p. 02951 50318, etunimi.sukunimi@om.fi
Sisäministeriö: hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 02954 88422, etunimi.sukunimi@intermin.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, p. 02953 30250, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Maa- ja metsätalousministeriö: hallitusneuvos Tanja Viljanen, p. 02951 62353, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö: lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 02953 42367, etunimi.sukunimi@lvm.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, p. 02950 63719,etunimi.sukunimi@tem.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö: hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 02951 63705, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ympäristöministeriö: lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 02952 50255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto (AYO)    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuksen kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE RY    
Apollonia    
Arktiset Aromit ry    
Arktiset Aromit ry, Simo Moisio    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Biolaitosyhdistys ry    
Boreal Kasvinjalostus Oy, Kesti    
Boreal Kasvinjalostus Oy, Äijälä    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry, Simola    
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys EHY ry    
Eläintautien torjuntayhdistys ry, Kortesniemi    
Eläintautien torjuntayhdistys ry, Ruoho    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun ympäristöterveys    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)    
Eteläkärjen ympäristöterveys    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Feministinen puolue    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto    
Geenitekniikan lautakunta    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin yliopisto (HY)    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkosken kunta    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin kunnan ympäristöyksikkö    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itsenäisyyspuolue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, SOSTERI (terveysvalvonta)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto (ISY)    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jalasjärven kunta    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristöterveyspalveluiden yksikkö    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki,  ympäristöterveydenhuolto    
Jyväskylän yliopisto (JY)    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Jätelaitosyhdistys ry    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaispuolue    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen Kokoomus    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajien verkosto    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kasvinsuojeluseura ry    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kauppapuutarhaliitto ry, Jalkanen    
Kauppapuutarhaliitto ry, Suvanto    
Kaustisten kunta    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru/ Peruspalveluliikelaitos Jyta    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Savon ympäristötoimi    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keskuskauppakamari    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA    
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kunta    
Kivijärven kunta    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolttien kyläkokous    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsnäsin kunta    
Kosken kunta    
Kotimaiset Kasvikset ry, Lassheikki    
Kotimaiset Kasvikset ry, Lavonen    
Kotkan kaupungin ympäristökeskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
KTK - Tekniikan Asiantuntijat ry    
Kuhmoisten kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Köyliön kunta    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapin yliopisto (LY)    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY)    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Laukaan ympäristöterveydenhuolto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lavian kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liberaalipuolue    
Liedon kunnan ympäristöterveydenhuolto    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Lohjan ympäristöterveyspalvelut    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luomuliitto ry, neuvonta    
Luomuliitto ry, Niemi    
Luomuliitto ry, Talvitie    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maalahden kunta    
Maaningan kunta    
Maanmittauslaitos    
Maaseutupolitiikan neuvosto MANE    
Maaseutuvirasto    
Maatalouden interventiorahasto MIRA    
Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA, pj    
Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA, vpj    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mehiläishoitajien keskusliitto    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry, Jaatinen    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nordzucker/Sucros Oy    
Nordzucker/Sucros Oy, Tanner    
Nousiaisten kunta    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristöterveydenhuolto    
Oulun yliopisto (OY)    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Oulunkaaren ympäristöpalvelut, ymparistöterveydenhuolto    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paliskuntainyhdistys    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Pardia    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Perunantutkimuslaitos    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (terveysvalvonta)    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöterveysvalvonta    
Perussuomalaiset    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Pihtiputaan kunta    
Piraattipuolue    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkkalan kunta    
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, Pirteva    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, ympäristöterveysvalvonta    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ympäristöterveys    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, terveysvalvonta    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin kaupunki, terveysvalvonta    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki, terveydensuojelu    
Posion kunta    
ProAgria Keskusten Liitto    
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet, Taulavuori    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, terveysvalvonta    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, ympäristöterveyskeskus    
Päivittäistavarakauppa ry (PTY)    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision kaupunki, ympäristöterveys    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rauman kaupunki, terveydensuojelu    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky, terveysvalvonta    
Ristijärven kunta    
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta SANK    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuolto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Siemenkauppiaiden yhdistys ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosiaalialan Työnantajat ry + Terveyspalvelualan liitto on 1.1.2017 alkaen Hyvinvointialan liitto ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen biokaasuyhdistys ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Eläinoikeuspuolue    
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hippos    
Suomen Keskusta    
Suomen Kommunistinen Puolue    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)    
Suomen Kuntaliitto (Myös KT ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset)    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Palomiesliitto    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Pelastusjohtajat -yhdistys    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Sahat ry    
Suomen Sahat ry, Kopra    
Suomen Sahat ry, Merivuori    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Siemenperunakeskus Oy    
Suomen Siipikarjaliitto ry, Hamina    
Suomen Siipikarjaliitto ry, Saloniemi    
Suomen Sopimuspalokuntien liitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue    
Suomen vuohiyhdistys ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristöterveysvalvonta    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Svenska folkpartiet i Finland, Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Svenska handelshögskolan (SHH)    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)    
Tampereen yliopisto (TaY)    
Tarvasjoen kunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Tekes    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveysteknologian liitto ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tohmäjärven kunta    
Tohololammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tullilaboratorio    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki, terveysvalvonta    
Turun yliopisto (TY)    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlebyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue, ympäristöterveydenhuolto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto (VY)    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö, BO, VO, RMO, HO ja JulkICT    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupungin ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto    
Vantaan kaupunki    
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA), Suomen Punainen Risti    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vasemmistoliitto    
VATT    
Vehmaan kunta    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreä liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VTT    
Väestörekisterikeskus    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE ky, terveysvalvonta    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöpalvelut Helmi (elintarvike- ja terveysvalvonta)    
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

Kunnat

maakuntauudistus

aluehallinto

valtionhallinto

maakunta

sote