Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen suuruudesta

Asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen suuruudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3608/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta (932/2018) ehdotetaan muutettavaksi siten, että joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruus olisi 100 euroa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässään joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan.

Tarkastusmaksun suuruus olisi edelleen 80 euroa Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueellaan järjestämässään joukkoliikenteessä sekä rautateiden joukkoliikenteessä ja 60 euroa Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston toimivalta-alueellaan järjestämässään joukkoliikenteessä.

Tarkastusmaksun enimmäismäärästä säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 5 §:ssä. jonka mukaan tarkastusmaksu saadaan vahvistaa enintään 40 kertaa niin suureksi kuin linja-autoliikenteen tai halvimman junatyypin alin aikuisten kertamaksu kysymyksessä olevan julkisyhteisön alueella. Lain 5 §:n mukaan tarkastusmaksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
Tavoitteet
Tarkastusmaksun korottamisella vaikutetaan liputta matkustamisen kannattavuuteen. Tarkastusmaksulla ja riittävän suurella kiinnijäämisriskillä voidaan vähentää liputta matkustamista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 31.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/3608/2023.
Toissijaisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/3608/2023.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Keravan kaupunki    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kuluttajaliitto ry    
Oikeusministeriö    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Tuusulan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Asiasanat

joukkoliikenne

tarkastus