Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/143/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020, kuntakokeilulaki) 12 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti. Lisäksi ehdotetaan kuntakokeilulakiin lisättäväksi uusi 12 b §.
 
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kunnat antaisivat työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä EU:n sosiaaliturva-asetuksessa tarkoitettuun työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.
 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja käsiteltävänä olevasta asiasta riippumatta hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä.
 
Työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annettua työ- ja elinkeinoministeriön asetusta (153/2021) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisi tarkemmat säännökset työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivallasta antaa työvoimapoliittinen lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä. Lisäksi ehdotetaan, että mainitun asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia vastaavasti 31 päivään joulukuuta 2024 saakka. 
Tausta
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) tuli voimaan 1.3.2021 ja on voimassa 30.6.2023 asti. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 valmistelun jatkamisesta työ- ja elinkeinopalvelujen siirtämiseksi kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun järjestämistä koskevan lainsäädännön voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tähän asti. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolon jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2024.   

Työttömyysturvatehtävien toimeenpanossa on ilmennyt, ettei toimivalta työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa ole jakautunut tarkoituksenmukaisella tavalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen välillä. Olisi perusteltua, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kuntien toimivalta työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa vastaisi mahdollisimman pitkälle työ- ja elinkeinotoimistojen toimivaltaa. Asian merkitys on kasvanut työllisyyden edistämisen kuntakokeilun jatkamisen ja hallituksen linjaaman työ- ja elinkeinopalveluja koskevan myöhemmän toimivallan pysyvän siirtämisen takia. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan henkilön työttömyysturva-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja sujuvuutta. Tavoitteena on, että kokeilualueen kunnan asiakkaan työttömyysturva-asiat käsiteltäisiin pääasiassa joko kokeilualueen kunnassa tai valtakunnallisesti keskitettynä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 16.3.2022 klo 12.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 16.3.2022 klo 12 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Noora Santala, puh. 029 504 7304.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Hailuodon kunta    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kontiolahden kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Uusikaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vesilahden kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki