Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25020/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta.

 
Tausta
Vankeuslain 7 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan, jos vankila ei tarjoa vangille kaikkia päivittäisiä aterioita, vangille maksetaan ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi tai annetaan elintarvikkeet omatoimisen ruokahuollon järjestämiseksi. Luvun 8 §:n 1 momentin mukaan tarkemmat säännökset vangille maksettavan ruokarahan määräytymisperusteista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
 
Rikosseuraamuslaitos on tehnyt oikeusministeriölle esityksen vangille maksettavan ruokarahan määrän nostamiseksi.
Tavoitteet
Ehdotuksen mukaan muutettaisiin vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2015) 35 §:ää, jossa säädetään omatoimisesta ruokahuollosta.
 
Omatoimisen ruokahuollon korvauksia korotettaisiin niin, että 1,50 euron sijasta aamiaisesta saisi korvausta 1,65 euroa, lounaasta 2,50 euron sijasta 2,75 euroa, päivällisestä 2,50 euron sijasta 2,75 euroa ja iltapalasta 1,10 euron sijasta 1,20 euroa. Korotus olisi yhteensä 0,75 euroa päivää kohti.
 
Korvaukset nousisivat suhteessa tapahtuneeseen elinkustannusten nousuun.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään maanantaina 11.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, juho.martikainen@gov.fi, puh. +358 295 150 520. 
Jakelu:
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vankien vanhemmat ry    
Asiasanat

vankeus

vangit